8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Orada burada; kitaplar, etiketlenmiş ve numaralanmış ecza şişeleriyle dolu masalar duruyordu.

2. Bunun üzerine, beklemekten usanan Meryem, laboratuvara çıktı.

3. Profesörün her yana bulaşan bu dağınıklığı, her zamanki alışkanlıklarına hiç de uymuyordu.

4. Profesör aşağı inmemişti.

5. İçeri girdiğinde babasını geniş, çok aydınlık ve her yanı makinelerle, tozlu cam eşyalarla kaplı bir odanın ortasında buldu.

Olayların oluş sırasına göre, numaralandırılmış cümleler nasıl sıralanmalıdır?

A
4 - 2 - 5 - 1 - 3
B
4 - 2 - 3 - 1 – 5
C
5 - 1 - 2 - 3 - 4
D
5 - 1 - 3 - 4 – 2
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır?

A
Çocuk babasını çok özlemişti.
B
Sınıfını geçemeyen öğrenci ağladı
C
Bu ağır sözler onu üzdü.
D
Bu keskin tavrınla kendine zarar verirsin.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A
Hemen her gün yaptığımız işlerden biri de dinlenmektir.
B
Hiç olmazsa günde üç dört saatimizi buna ayırırız
C
Radyoyu açar, haberleri bizi ilgilendiren konuşmaları dinleriz.
D
Evde anne ve babamızı; okulda öğretmenimizi dinleriz.
Soru 4
1. Dik açılar doksan derecedir.

2. Hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş.

3. Bugünkü kadar bu derece ilgi görmemiştim.

4. Geniş bir kadroyu bu derece daraltabileceğimi sanmıyordum

Numaralandırılmış sözcüklere derece sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi isim tamlamasıdır?

A
Ali, Türkçe kitabını kaybetmiş.
B
Okulumuzu mavi renge boyamışlar.
C
Sabah erken İstanbul’a gideceğiz.
D
Kitap okumayı oldum alası çok sevmişimdir.
Soru 6
Atatürk, yurdu iç ve dış düşmanlardan kurtarmak için insana şaşkınlık, saygı ve korku verecek insanüstü bir iradeyle çalışmıştır. Savaş sonrasında, kendisine “Mutlu musunuz?” diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ilginçtir: “Evet,mutluyum, çünkü başardım.”

Bu parçaya konabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutluluğun Önemi
B
Çalışmanın Yöntemi
C
Çalışma ve Başarı
D
Atatürk’ün Başarısı
Soru 7
"O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır?

A
O ev çok uzakta kaldı.
B
O gün seninle görüşemedik.
C
O çok iyi bir insandı.
D
O iş ile ilgili konuşmak istemiyorum.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A
Çantam sandığımdan daha da ağır oldu.
B
Bazıları benimle görüşmek istemiyor.
C
Bazı arkadaşlarımla olmaktan mutluyum.
D
Alev’in kitabı Gönül’ünkinden güzel
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla düşünülebilecek bir söz grubu vardır?

A
Kadının canı burnundaydı.
B
Gözüme batan kirpiği çıkarmaya çalışıyordum.
C
Adamın gözlerini kan bürümüştü.
D
Elindeki gazeteye bir iki dakika göz attı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A
Dil, sanat, edebiyat, bilim bunların hepsi seçkinler içindir.
B
Bu öğrencilerin sözleri sizi şaşırtmasın, çalışkanların birçoğu böyle konuşur.
C
Herkesin beni anlayacağını sanıyordum, ama bu konuda yanılmışım.
D
Aydının görevi halka gitmek değil, topluma yüksek bir kültür sağlamaktır.
Soru 11
Komşular bilirler cümle bu işi,

Arpa yemez, kırılmıştı her dişi.

Kuyruğunu kaldırırdı beş kişi.

Odun taşıdığım eşek nic’oldu.

Yukarıdaki şiirin uyak şeması aşağıdakilerden hangisidir?

A
a - a - b - a
B
a - a - a - b
C
a - a - b - b
D
a - a - a - a
Soru 12
“Tutmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “sunmak” anlamında kullanılmıştır?

A
Kolundan tut da rahat yürüsün.
B
Konuklara şeker, çikolata tuttular.
C
Hey başları duman tutmuş dağlar!
D
Babanın paltosunu tutuver.
Soru 13
“Bizi yükselten dışımızdaki renk değil, içimizdeki sevgidir.”

Yukarıdaki cümlede hangi kelimeye ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde değişikliğe uğrar?

A
Renk
B
Biz
C
Sevgi
D
İçimiz
Soru 14
''Bu saatte caddeler cıvıl cıvıl kaynıyor.'' Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Zarf tümleci - Özne - Yüklem
B
Zarf tümleci - Dolaylı tümleç - Zarf tümleci - Yüklem
C
Zarf tümleci - Özne - Zarf tümleci - Yüklem
D
Dolaylı tümleç - Nesne - Zarf tümleci - Yüklem
Soru 15
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!”

Dizelerinde geçen "şüheda" sözcüğünün anlamı hangisidir?

A
Su
B
Mermi
C
Şehit kanı
D
Ateş
Soru 16
Sözcüklerle resim çizme sanatı olarak açıklanan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öyküleme
B
Tanımlama
C
Betimleme
D
Açıklama
Soru 17
Sanat güneşimiz on yıl önce aramızdan ayrıldı.” cümlesinde altı çizili sözcük grubunda yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylama
B
Seslenme
C
Dolaylı anlatım
D
Abartma
Soru 18
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?

A
Ağacın kurdu içinde olur.
B
Bin bilsen de bir bilene danış.
C
Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.
D
El ile gelen düğün bayram.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü söyleyenin duygusu ağır basmaktadır?

A
Tiyatro sinemadan daha faydalı bir sanat dalıdır.
B
Düzenlenen toplantıya herkes katılmıştı.
C
Romanlarında insanların günlük yaşamını ele almış.
D
Toplantıya yine gecikmişti.
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece ''özne - yüklem - dolaylı tümleç'' sıralamasına uygun dizilmiştir?

A
Şu uçan kuşlara baksana.
B
Yeni aldığı habere çok sevindi.
C
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
D
Selam dahi vermeden kahvenin önünden geçti.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön