8.Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yukarıda kaldıraç tipleri ve kaldıraçlara günlük hayattan bazı örnekler verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi I. Kaldıraca örnek gösterilebilir?    
A
Kürek
B
Menteşe
C
El arabası
D
Kerpeten
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Kaldıraçların her zaman kuvvetten kazanç sağlar.
B
Kaldıraçlarda kuvvet kolu büyüdükçe, kuvvet kazancı artar.
C
Cımbız, kapı menteşesi, makas günlük hayatta kullandığımız kaldıraçlardandır.
D
Kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık birer basit makinedir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Basit makinelerde kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp vardır.
B
Basit makinelerde giriş kuvvetinden daha fazla çıkış kuvveti elde edebiliriz.
C
Basit makineler birleşerek bileşik makine oluşur.
D
Basit makineye uyguladığımız kuvvetle daha fazla iş yapabiliriz.
Soru 4
Aşağıda verilen kaynama sıcaklığındaki sıvılardan eşit kütlelerde örnekler alınıp özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Hangisi daha kısa sürede gaz haline geçer?  
A
Alkol
B
Aseton
C
Cıva
D
Su
Soru 5
Yandaki makara düzeneğinde 40 N kuvvet uygulanarak kaç N’luk yük kaldırılabilir?  
A
160 N
B
120 N
C
40 N
D
80 N
Soru 6
Aşağıdaki araçlardan hangisinin destek noktası ortadadır?    
A
Ceviz kıracağı
B
Raket
C
El arabası
D
Pense
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi hem sıvıların hem de gazların ortak özelliğidir?    
A
Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok zayıftır.
B
Tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır.
C
Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
D
Tanecikleri birbirine çok yakındır.
Soru 8
Yandaki eğik düzlemde yük kaç N’dir?    
A
40 N
B
50 N
C
20 N
D
80 N
Soru 9
Bisiklet yapımında aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır?  
A
Dişli
B
Palanga
C
Kaldıraç
D
Makara
Soru 10
Basit makinelere ait olan özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Kaldıraçta yoldan kayıp vardır.
B
Eğik düzlem enerji kazancı sağlar.
C
Vida kuvvet kazancı sağlar.
D
Çıkrık kuvvetten kazanç sağlar.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi sıvıların temel özelliklerinden birisidir?    
A
Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
B
Maddenin en yüksek enerjili hâlidir.
C
Maddenin en düzenli hâlidir.
D
Belirli hacmi vardır fakat belli bir şekli yoktur.
Soru 12
Suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C’dir. Demirin erime noktası 1540°C, alüminyumunki 658°C’dir. Bu durumu en doğru anlatan ifade hangisidir?    
A
Farklı maddelerin hâl değiştirme sıcaklıkları farklıdır.
B
Farklı maddelerin donma noktası farklıdır.
C
Farklı maddelerin buharlaşma farklıdır.
D
Farklı maddelerin erime noktası farklıdır.
Soru 13
Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf asitlere örnek oluşturur?  
A
Sülfürik asit
B
Hidroklorik asit,
C
Malik asit
D
Nitrik asit,
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
Bir sıvının ısı vererek katı hâle geçmesine donma, bir gazın ısı vererek sıvı hâle geçmesine de yoğuşma denir.
B
Bir maddenin donma sıcaklığı, erime sıcaklığına eşittir.
C
Bir sıvının ısı alarak gaz hâline geçmesi sırasında tanecikler arası çekim kuvveti artar.
D
Saf bir sıvı her sıcaklıkta buharlaşır fakat belirli sıcaklıkta kaynar.
Soru 15
Ceren, 50 g ve eşit ısıda su ve zeytinyağını özdeş iki ispirto ocağında eş zamanlı olarak ısıttı. Suyun ve zeytinyağının ilk ve son sıcaklıklarını karşılaştırdı. Ceren aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?    
A
Su daha az ısı alır ve aldığı ısıyı yağa göre daha geç verir.
B
Zeytinyağı sudan daha çok ısı almıştır.
C
Zeytinyağının öz ısısı, suyun öz ısısından küçüktür.
D
Ceren, farklılığın maddelerin öz ısılarının farklı olmasından kaynaklandığı çıkarımında bulunur.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Suyun tanecikleri arasındaki bağ etil alkolünkinden daha fazladır.
B
Su ve etil alkolün kaynama noktaları farklıdır.
C
Etil alkolün kaynama noktası, suyun kaynama noktasından büyüktür.
D
Saf maddeler hâl değiştirirken maddelerin sıcaklıkları sabit kalır.
Soru 17
Kuvvetin ortada olduğu kaldıraca günlük hayatta kullandığımız araçlardan hangisi örnek oluşturmaz?    
A
Maşa
B
Tel zımba
C
Ceviz kıracağı
D
El arabası
Soru 18
Basit makinelerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?  
A
Kuvvetin yönünü değiştirir.
B
Kuvvet kazancı sağlayabilir.
C
İş kolaylığı sağlar.
D
Hepsi yol kazancı sağlar.
Soru 19
Bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Sulu çözeltilerinde ortama OH- iyonu veren maddelere ise baz denir.
B
Bazlar asitler gibi suda iyonlaşarak çözünmezler.
C
Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak ayrılabilir.
D
Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Soru 20
Basit makine sitemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Vida yolu bir silindir etrafında sarılı bir çeşit eğik düzlemdir.
B
Mekanik saatlerin içinde farklı büyüklükte dişliler kullanılır.
C
Palangalarda hareketli makara sayısı arttıkça yoldan kazancı artar.
D
Eğik düzlemde daima yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön