4.Sınıf - Sosyal Bilgiler - Dersi 3. Ünite: Yaşadığımız yer ünitesi /Çevremizi Tanıyalım Testini Çöz

Çevremizi Tanıyalım

×

Daha Fazla Özellikten Yararlanmak İçin Üye Olmaya Ne Dersin ?


 • 1.Soru

  Doğada­ kendiliğinden ­bulunan ­ve­ oluşumunda­ insanların­ her hangi­ bir etkisi­ olmayan­ unsurlara doğal unsurlar denir.“

  Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan birisi değildir?

 • 2.Soru

  “Doğada­ kendiliğinden­ var­ olmayan,­ insanlar tarafından yine­ doğadan­ yararlanılarak­ meydana­ getirilen­ beşerî­ unsurlardır.­”

  Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan birisi değildir?

 • 3.Soru

  Dağlar,­ denizler,­ toprak, ­göller, akarsular,­ vadiler,­ ovalar, adalar,­ körfezler,­  platolar, ­bitki­ örtüsü­ gibi ­oluşumlar nasıl adlandırılır?

 • 4.Soru

  Yer­kabuğunun ­çukur­ yerlerini­ kaplayan, birbiriyle bağlantısı olan­ büyük­ su­ kütlelerine ne denir?

 • 5.Soru

  Deniz­ ya­ da­ göl­ suları­ ile­ çevrilmiş­ kara parçalarına ne denir?

 • 6.Soru

  Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde diğerlerine göre beşeri unsurlar daha fazladır?

 • 7.Soru

  “İnsanların ­yaşamlarını­ kolaylaştırmak ­ve doğadan­ verimli­ bir­ şekilde ­yararlanmak­ için bazı değişiklikler yaparlar.” Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden birisi değildir?

 • 8.Soru
  Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
 • 9.Soru

  I- Bir yerde doğal ve beşeri unsurların tamamı çevreyi oluşturur.
  II- Beşeri unsurlar oluşturulurken insanlar doğayı etkiler ve değiştirir.
  III- Beşeri unsurların çoğalması doğal unsurların yok olmasına neden olabilir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • 10.Soru

  Aşağıdaki barınaklardan hangisi beşeri unsurdur?


Yandex.Metrica