5.Sınıf Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İyilik, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene verenlerin tutum ve davranışlarıdır.” (Bakara suresi, 177. ayet)

Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir?

 

A
Sıla-i rahim
B
Haksızlık
C
Paylaşmak
D
Kardeşlik
Soru 2

Ayşe : “Mü’minler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olunca diğer organları da bu yüzden rahatsız olur.” (Hadis-i şerif)

Ayşe’nin söylediği hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A
Mü’min bir kardeşimizin üzüntüsünü hepimiz hissetmeliyiz.
B
Tüm Mü’minleri kardeş bilip sevmeliyiz.
C
Güçsüz bir Mü’minin korunmasını hep birlikte sağ- lamalıyız.
D
Yardım edemeyeceğimiz kadar uzaktaki kardeşlerimizle ilişkiyi kesmeliyiz.
Soru 3
Paylaşmak ve yardımlaşmak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Paylaşmak insan için bir ihtiyaçtır
B
Paylaşma duygusuna sahip olmak bir erdemdir.
C
Paylaşmak yalnızca maddi şeylerle sınırlıdır.
D
Paylaşmak birlik ve beraberliği güçlendirir.
Soru 4

Toplumda herkes farklı iş kollarında görev alır. Örneğin; insanların bazıları tarım, bazıları sanayi alanında çalışır. Bazı kişiler de ticaretle uğraşır. Çalışanlar, görevlerini ve yapmakla yükümlü oldukları işleri yerine getirir.

Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Tarımla uğraşanlar toplumun temelini oluşturur
B
Çalışanlar görevlerini tam olarak yapmazsa üretim aksar.
C
Sanayi alanında çalışanlar ticaretle uğraşanlara göre daha zengindir
D
Herkes üzerine düşen görevi tam olarak yaptığında toplum huzur bulur.
Soru 5

1. Ramazan Bayramı

2. Cumhuriyet Bayramı

3. Kurban Bayramı

4. Zafer Bayramı

Yukarıda verilen bayramlardan hangileri dinî bayramlarımızdandır?

 

A
1. ve 2.
B
1. ve 3.
C
1. ve 4.
D
2. ve 4.
Soru 6

Ali : Cumhuriyetin kurulduğu gündür.

Ahmet : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün dür.

Mehmet : Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gündür.

Hasan : Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı gün dür.

Öğrencierden hangisi “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neden kutlanır?” sorusunun cevabını vermiştir?

 

A
Ali
B
Ahmet
C
Mehmet
D
Hasan
Soru 7

• Hz. İbrahim’in sadakatini oğlu İsmail’in teslimiyetini anlamamızı sağlar.

• 4 gün sürer.

• Paylaşma ve dayanışmayı geliştirir.

Hakkında bilgiler verilen bayram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ramazan Bayramı
B
Kurban Bayramı
C
Şeker Bayramı
D
Çocuk bayramı
Soru 8
Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılabileceklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Hastalar ziyaret edilir.
B
Yoksullara yardım edilir
C
Küçüklere hediyeler verilir.
D
Küslükler devam ettirilir.
Soru 9
Ramazan Bayramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bir ay boyunca tutulan orucun mükâfatıdır.
B
Komşu ve akrabalarla bayramlaşılır.
C
4 gün boyunca devam eder.
D
Büyükler ziyaret edilir.
Soru 10
Millî bayramlarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Hz. İbrahim’den itibaren kutlanmaktadır.
B
Hepsi tarihi bir olaya dayanmaktadır.
C
Hadis-i şeriflerde anlatılmaktadır.
D
Yılda iki kez kutlanmaktadır.
Soru 11
Kurban bayramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Dargınlar barışır
B
Dinî bayramların ilkidir
C
Allah’a yakınlaşmamızı sağlar
D
Kesilen kurban etleri yoksullarla paylaşılır.
Soru 12

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön