7.Sınıf 4.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atom numarası 12 olan magnezyum elementinin elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
2, 8, 3
B
2, 10
C
2, 8, 2
D
2, 8, 1
Soru 2
I- O (8 ) - S(16) II- Ne(10) - Mg (12 ) III-Na (11) - Al(13) yukarıdaki atom çiftlerinin oluşturdukları bağlardan hangilerinde 2 adet elektron ortak kullanılır ?

 

A
IIve III
B
I, II , III
C
III
D
I
Soru 3
İyonlar arsında itme çekme kuvveti ile oluşan bağa .............. denir. cümlesindeki boşluğa hangi terim gelmelidir?

 

A
İyonik bağ
B
Katyon
C
Kovalent bağ
D
İyon
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi çok atomlu iyonlara örnektir?

 

A
CI
B
Ca2+
C
OH-
D
K+
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi bir bileşik değildir ?

 

A
Su
B
Kükürt dioksit
C
Tuz
D
İyot gazı
Soru 6
Aşağıdaki atomlardan hangisi oluşturacağı bir iyonik bağda katyon görevi alır ?

 

A
O ( 8 )
B
F (9)
C
Li (3)
D
Ne (10)
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde CO2 ile aynı sayıda atom vardır?

 

A
CO
B
HCl
C
SO2
D
CaO
Soru 8
Farklı element atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni maddeye ................. denir . ifadesinde boşluğa hangi terim gelmelidir.?

 

A
Karışım
B
Formül
C
Bileşik
D
Molekül
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir karışımdır?

 

A
Deniz suyu
B
Oksijen
C
Tuz
D
Karbon
Soru 10
Bir bileşiğin formülü Al2(SO4)3 tür. Bileşikle ilgili: I. 3 cins atom bulunur II. 6 tane atom içerir. III.Daha basit maddelere ayrıştırılamaz. IV.Heterojendir. Yargılardan hangileri doğrudur?

 

A
I ve II
B
II
C
I
D
I , II ve IV
Soru 11
Bir atomun çekirdeğinde 8 proton ve 8 nötron bulunmaktadır. Bu atomun -2 yüklü iyonunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
2) 8)
B
2) 8) 3)
C
2) 7)
D
2) 8) 5)
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi atom altı parçacıklardan değildir?

 

A
Elektron
B
Proton
C
Nötron
D
İyon
Soru 13
Aşağıda verilen ikililerden hangileri karıştırıldığında bir çözelti oluşur?

 

A
Su - tuz
B
Su - zeytinyağı
C
Su - kum
D
Su - tebeşir
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kükürt elementinin sembolüdür?

 

A
CL
B
K
C
S
D
C
Soru 15
X2 molekülünün arasındaki bağ çeşidi ve bağ sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( 7X )

 

A
Bağ çeşidi İyonik Bağ sayısı 2
B
Bağ çeşidi Kovalent Bağ sayısı 3
C
Bağ çeşidi İyonik Bağ sayısı 3
D
Bağ çeşidi Kovalent Bağ sayısı 2
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sıvı – sıvı çözeltilere örnektir?

 

A
Zeytinyağlı su
B
Hava
C
Tuzlu su
D
Sirkeli su
Soru 17
Aşağıda aynı miktar su içine katılan maddelerden hangisi daha çabuk çözünür?

 

A
5 oC - 10 g tuz139
B
30 oC - 10 g tuz
C
20 oC - 10 g tuz
D
10 oC - 20 g tuz
Soru 18
Mg atomu, Mg2+ iyonuna dönüşüyor. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A
İki elektron alarak anyona dönüşmüştür.
B
Nötron sayısı azalmıştır.
C
Elektron sayısı artmıştır.
D
Proton sayısı değişmemiş
Soru 19
Nötr bir atom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A
Nötron sayısı elektron sayısına eşittir.
B
Nötron sayısı proton sayısından fazladır.
C
Proton sayısı nötron sayısına eşittir.
D
Proton sayısı elektron sayısı eşittir.
Soru 20
4_unite_1 şekilde gösterilen model aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

 

A
Karışım
B
Atom
C
Molekül
D
Bileşik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön