8.Sınıf İnkılap Tarihi Testleri

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi eğitim birliği yasasıdır?
A
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
B
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
D
Harf İnkılâbı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihli kanunlara dayalı olarak kaldırılan kurumlardan birisi değildir?
A
Mektep
B
Tekke ve zaviye
C
İlahiyat Fakülteleri
D
Medrese
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi medreselerin kapatılmasının nedenlerinden birisi değildir?
A
Eğitimde akıl ve bilime önem verilmesi,
B
Dini eğitime son verilmesi,
C
Öğretim birliğinin sağlanması,
D
Ulusal egemenliğin sağlanması,
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılâplardan birisi değildir?
A
Tekke ve Medreselerin kapatılması
B
Türk Harflerin kabulü
C
Soyadı Kanunu’nun kabulü
D
Türk Dili Kurumunun kurulması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?
A
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C
Devletçilik politikasının uygulanması
D
Yeni Türk harflerinin kabulü
Soru 6
Aşağıda verilen Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amaçlarından hangisi yanlıştır?
A
Türkler hakkındaki ön yargıları gidermek,
B
Milli tarihimizi belgelere dayalı olarak anlatmak,
C
Türk ırkını üstün kılmak,
D
Türk uygarlıklarını incelemek ve belgelemek,
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Mart 1924’te çıkartılan Tevhid-i Tedrisat Kanununun getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
A
Millî Eğitim Bakanlığı kuruldu.
B
Öğretim birliği sağlandı.
C
Eğitim devletin işi oldu.
D
Din adamı yetiştirmek yasaklandı.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılâpların amaçlarından birisi değildir?
A
Devletin eğitim üzerindeki denetimini azaltmak,
B
Okulları yaygınlaştırmak ve çağdaşlaştırmak,
C
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,
D
Eğitimde birlik ve beraberliği sağlamak,
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla yapılmıştır?
A
Güzel Sanatlar Akademisi’nin açılması
B
Türk Dil Kurumunun açılması,
C
Topkapı Sarayı’nın müze yapılması,
D
Ziraat okullarının açılması
Soru 10
Türk dilini geliştirmek ve korumak için aşağıdakilerden hangisini kurdurmuştur?
A
Türk Tarih Kurumu’nu
B
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni
C
Hukuk Fakültesi’ni
D
Türk Dil Kurumu’nu
Soru 11
Türk devletinin ilk anayasasına göre Kanun yapma ve yürütme gücü TBMM’ye ait olmasının nedeni hangisidir?
A
Genel oy prensibinin kabul edilmesi
B
Güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
C
Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesi
D
Çoğunluk esasının benimsenmesi
Soru 12
Yeni harfleri öğretmek ve okuryazar oranını yükseltmek amacıyla aşağıdaki kurumlardan hangisi oluşturulmuştur?
A
Millet Mektepleri
B
Maarif Teşkilatı
C
Türk Dil Kurumu
D
Mahalle Mektepleri

Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç

Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön