8.Sınıf İnkılap Tarihi Testleri

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tekâlif-i Millîye Emirlerinde tarım vergilerinin artırılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Erkeklerin çoğunun savaşta olması ve köylülerin geçim sıkıntısı çekmesi.
B
Tarım ürünlerine ihtiyaç olmaması.
C
Tarımsal üretimin desteklenmesi.
D
Toprakların büyük kısmının işgal altında olması ve vergi toplanamaması.
Soru 2
Tekâlif-i Millîye Emirlerinin uygulamasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A
İstiklâl Mahkemeleri
B
Meclis Komisyonları
C
Askeri Kolluklar
D
Maarif Teşkilatı
Soru 3

- Fransa, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeyi kabul etti.

- Hatay, Fransa yönetimindeki Suriye’ye bırakıldı. Türkçenin resmî dil olması ve Türk kültürünün gelişimine yardımcı olunması şartlarıyla Hatay’da özel bir yönetim kuruldu.

- Fransa, Suriye’den çekilmesi durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halk oylaması ile belirleyebileceğini kabul etti.

Yukarıdaki maddeler hangi anlaşmada kabul edilmiştir?
A
Ankara Anlaşması
B
Moskova Antlaşması
C
Gümrü Antlaşması
D
Kars Antlaşması
Soru 4
Ankara Antlaşması’yla TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtalya
B
İngiltere
C
Yunanistan
D
Fransa
Soru 5
TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasası’nı kabul etti. Bu yasa ile aşağıdakilerden hangisi başkomutanlığı getirildi?
A
Fevzi Çakmak
B
İsmet İnönü
C
Kazım Karabekir
D
Mustafa Kemal
Soru 6
Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilen ordunun güçlendirilmesi gerekiyordu. Bunun için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarıldı.
B
Kanu-ni Esasi yayınlandı.
C
Maarif Tekâleti toplandı.
D
Tekâlif-i Millîye Emirleri yayınlandı.
Soru 7
Kütahya-Eskişehir Savaşı’nda yaşanan başarısızlık TBMM’de karamsarlığa yol açmış ve başarısızlığın sorumlusu aranmaya başlanmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu başarısızlığın sorumlusu tutulmuştu?
A
Kazım Karabekir
B
İsmet İnönü
C
Fevzi Çakmak
D
Mustafa Kemal
Soru 8
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra meydana gelmemiştir?
A
Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanarak doğu sınırlarımız belirlendi.
B
Sakarya Savaşı sonrası TBMM‑ Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı.
C
Sakarya Savaşı, Yunanların son saldırı savaşı oldu ve Yunan ordusu savunma durumuna geçti.
D
Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı ve Fransa ile olan savaş sona erdi.
Soru 9
Sakarya Savaşı sonrası TBMM‑ Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması’nı imzaladı. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın maddelerinden birisi değildir?
A
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Türkiye’nin tanımadığı bir barış antlaşmasını tanımayacaktı.
B
Boğazların ticarete açılması, İstanbul’un güvenliğinin sağlanması her iki tarafça benimsenecekti.
C
Misak-ı Millî sınırları içindeki Batum’un Gürcistan’da kalacağı kesinleşti.
D
Suriye’den çekilme durumunda Hatay halkının kendi geleceğini halk oylaması ile belirleyebileceğini kabul edildi.
Soru 10
Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türk halkının topyekun savaşa katılmasını sağlamak.
B
Ordunun geri çekilmesini önlemek için baskı oluşturmak.
C
Orduyu güçlendirmek için halktan vergi toplamak.
D
Orduyu insan, taşıt, araç gereç bakımından desteklemek ve orduya gerekli yiyecek ve giyeceği sağlamaktır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi TBMM, Ağustos 1921’de Başkomutanlık Yasasında yer almamıştır?
A
Başkomutanlığı sırasında kanun çıkarmak dahil bütün yetkilerin Mustafa Kemal’de toplanması.
B
Üç aylık bir süre içerisinde TBMM’nin bütün yetkilerinin Mustafa Kemal’e verilmesi.
C
Mustafa Kemal’in Başkomutan seçilmesi.
D
TBMM gerekli gördüğü takdirde süre dolmadan başkomutanlık yetkisini geri alması.
Soru 12
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde uygulamaya koyduğu “Tekâlif-i Millîye Emirleri” ile aşağıdakilerden hangisi başlatılmıştır?
A
Topyekun savaş
B
Kurtuluş Savaşı
C
Ekonomik Savaş
D
Büyük Taarruz

Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç

Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön