8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
3 Mart 1924’te mecliste görüşülen yasa teklifi sonucunda Halifelik kaldırıldı. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından birisi değildir?      
A
İnkılâplar için elverişli bir ortam hazırlandı.
B
Eski rejime dönmek isteyenlerin ümitleri kırıldı.
C
Laiklik yolunda önemli bir adım atılmış oldu.
D
Yönetimin tek elden yapılması sağlandı.
Soru 2
Mustafa Kemal cumhuriyetin ilanı konusunda şartların olgunlaşmasını beklemiş, rejim sorununu ve diğer sorunları ortadan kaldırmak için cumhuriyetin ilanını gerekli görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilan edilmesinin nedenleri arasında gösterilemez?  
A
TBMM başkanının devlet ve hükümet başkanı olması nedeniyle devlet başkanlığı sorununun yaşanması,
B
Meclis hükümeti sistemi nedeniyle hükümetin kurulmasında zorluklar yaşanması ve yürütme işlerinin aksaması,
C
Yer yer ayaklanmalar çıkarak cumhuriyet yönetiminin bir an önce ilan edilmesinin istenmesi,
D
TBMM’nin açılması ve millî egemenliğe dayalı bir devletin kurulması,
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Refet Bey, Rauf Bey, Adnan Bey tarafından kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk muhalefet partisidir?    
A
Demokratik Halk Fırkası
B
Cumhuriyet Halk Fırkası
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 4
Mustafa Kemal, çok partili sisteme geçmek için Fethi Okyar’dan yeni bir parti kurmasını istedi. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından sonra partiye rejim karşıtları girmeye başladı. Parti içerisinde bu kişilerin sayıca arttığını gören Fethi Okyar, 17 Kasım 1930’da partiyi kapattığını ilan etti. Kısa bir süre sonra ise isyan patlak verdi. Bu gelişmeler sonucu meydana gelen olay hangisidir?    
A
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması
B
Sütçü İmam Ayaklanması
C
Şeyh Sait İsyanı
D
Menemen Olayı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sıkıntılara çözüm bulma yolunda iktidar partisine dinamizm katmak adına kurulmuş ve Cumhuriyet’in ikinci muhalefet partisidir?    
A
Demokratik Halk Fırkası
B
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C
Serbest Cumhuriyet Fırkası
D
Cumhuriyet Halk Fırkası
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri’nin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Aklın ve bilimin esaslarına dayalıdır.
B
Uygulama alanında birbirini etkiler ve geliştirir.
C
Değişmez, değiştirilemez bir yapıya sahiptir.
D
Millî egemenlik, laiklik, hukuk ve eşitlik esasına dayanır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri’nin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma amacını taşır.
B
Her türlü siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanabilir.
C
Türk halkının ihtiyaçlarından doğmuştur.
D
Kaynağı Türk kültürü, Türk örf ve adetleridir.
Soru 8
 • Millî egemenliğin önündeki en önemli engel kaldırıldı.
 • Ülke yönetimindeki iki başlılık sona erdi.
 • TBMM Tükiye’de tek yasal otorite haline geldi.
 • Laiklik konusunda ilk adım atıldı.
 • İtilaf Devletleri’nin Lozan Konferansı’nda ikilik çıkarmalarına izin verilmedi.
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır?    
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
C
Cumhuriyet’in ilanı
D
Saltanatın kaldırılması
Soru 9
Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili siyasetten vaz geçilip tek partili yönetime devam edilmesine neden olan olay hangisidir?
A
Şeyh Sait İsyanı
B
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulması
C
Menemen Olayı
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması
Soru 10
 • Saltanat ve halifelik makamlarının birbirinden ayrılması ………… yolunda atılan ilk adımdır.
 • Saltanatın kaldırılması, ……. alanda yapılan ilk inkılaptır.
 • Saltanatın kaldırılması ……… gerçekleştirdiği tek inkılaptır.
Yukarıdaki cümlelere uygun sözcüklerle tamamladığımızda hangisi dışarıda kalır?      
A
TBMM’nin
B
kültürel
C
siyasi
D
laiklik
Soru 11
Aşağıdaki bütünleyici ilkelerin hangi ilkeye ait oldukları verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?    
A
Halkçılık - Ulus Egemenliği
B
Milliyetçilik - Millî Birlik ve Beraberlik
C
Laiklik - Akılcılık ve Bilimsellik
D
İnkılapçılık - Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
Halifeliğin kaldırılması ile Cumhuriyet rejimi güçlenmiş oldu.
B
Laiklik yolunda önemli bir adım atılmış oldu.
C
Halifeliğin kaldırılması ile saltanat isteyenler engellenmiş oldu.
D
Halifelik kaldırılarak Abdülmecit Efendi milletvekili yapıldı.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başkent olma nedenleri arasında yer almaz?
A
İtilaf Devletlerince işgal edilmemiş olması.
B
Coğrafi konumunun korunaklı olması.
C
Karayolu ve demiryolunun ulaştığı stratejik bir konumda yer alması.
D
Anadolu’nun ortasında bulunması.
Soru 14
Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması ve yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurulması öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?      
A
Laik devlet düzenini gerçekleştirmek.
B
Ulusal birlik ve beraberliği sağlamak.
C
Cumhuriyet yönetimini güçlendirmek.
D
Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu ile sağlanan kadın-erkek eşitliği ilkelerinden birisi değildir?      
A
Miras paylaşımında eşit pay verilmesi,
B
Kadınların istediği meslekte çalışması,
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
D
Kadınlara da boşanma hakkı verilmesi,
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti resmen sona erdi?    
A
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü,
B
Saltanatın kaldırılması,
C
Halifeliğin kaldırılması,
D
Cumhuriyet’in ilanı,
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926’da Mecelle yerine kabul edilen Türk Medeni Kanununda yapılan değişikliklerden birisidir?    
A
Evlilikte resmi nikâh mecburidir.
B
Bir erkek en fazla dört kadınla evlenebilir.
C
Kız çocukları babasının malını üçte birini alabilir.
D
Kadınlar istediği mesleği seçemez.
Soru 18
 • Saltanatın Kaldırılması,
 • Halifeliğin Kaldırılması,
 • Ankara’nın Başkent Oluşu,
Yukarıda sıralanan gelişmeler hangi alanda olmuştur?    
A
Kültür ve sanat alanında,
B
Din ve eğitim alanında,
C
Siyasi alanda,
D
Toplum ve sosyal hayatta,
Soru 19
Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmasına neden olan olay hangisidir?  
A
Menemen olayı
B
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulması
C
Halifeliğin kaldırılması
D
Şeyh Sait İsyanı
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanının sonuçlarından birisi değildir?    
A
Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturularak devlet başkanlığı sorunu çözüme kavuşturuldu.
B
Yeni Türk Devleti’nin rejimi cumhuriyet olarak belirlendi.
C
Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
D
Halifelik makamı oluşturuldu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön