7.Sınıf Sosyal Bilgiler Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler Konu Testi

6 Şubat 2021 0 Yazar: testimiz.com

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler

 

7.Sınıf Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum

TEBRİKLER.

7.Sınıf Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Rüzgarın etkisiyle oluşan ve yıkıma sebep olan doğa olayı hangisidir?
A
Deprem
B
Hortum
C
Kuraklık
D
Erozyon
Soru 2
Atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda karada, denizde ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olmuştur?
A
Buzulların erimesi
B
Kuraklık
C
Küresel ısınma
D
Çevre kirliliği
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi küresel sorunlar arasında gösterilemez?
A
Teknolojik aletlerin yaygınlaşması
B
Tüketimin hızla artması
C
Yeraltı sularının hızla tükenmesi
D
Yoksulluğun aşırı artması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma sonucu artış görülen doğa olaylarından birisi değildir?
A
Sel
B
Hortum
C
Deprem
D
Kuraklık
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?
A
Şiddetli yağışlar
B
Tarımda verimin artması
C
Sıcaklıkların artması
D
İklim değişikliği
Soru 6
Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı hangisiyle tanımlanabilir?
A
Sel
B
Kuraklık
C
Heyelan
D
Erozyon
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması, arazi kullanımının değişmesi, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri sonucunda ortaya çıkmıştır?
A
Sel
B
Buzulların erimesi
C
Kuraklık
D
İklim değişikliği
Soru 8
Topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümüne ne ad verilir?
A
Terörizm
B
Baskı
C
Turizm
D
Savaş
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimin dalgalar hâlinde yayılarak yeryüzünü sarsma olayıdır?
A
Heyelan
B
Tufan
C
Erozyon
D
Deprem
Soru 10
Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde vadi yamaçlarında tabakalar hâlinde birikmiş olan kar kütlesinin iç veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olayına ne ad verilir?
A
Deprem
B
Heyelan
C
Çığ
D
Göçük
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir?
A
Heyelan
B
Erozyon
C
Sel
D
Tufan
Soru 12
Dinî, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları zorunlu coğrafi yer değiştirme hareketine ne ad verilir?
A
Seyahat
B
Göç
C
Turizm
D
Yerleşme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

 

Atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda karada, denizde ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması, arazi kullanımının değişmesi, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri sonucunda ortaya çıkmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir?
Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde vadi yamaçlarında tabakalar hâlinde birikmiş olan kar kütlesinin iç veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olayına ne ad verilir?
Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı hangisiyle tanımlanabilir?
Rüzgarın etkisiyle oluşan ve yıkıma sebep olan doğa olayı hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimin dalgalar hâlinde yayılarak yeryüzünü sarsma olayıdır?
Topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümüne ne ad verilir?
Dinî, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları zorunlu coğrafi yer değiştirme hareketine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma sonucu artış görülen doğa olaylarından birisi değildir?
Ya da Aşağıda verilenlerden hangisi küresel sorunlar arasında gösterilemez?
Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?

 

 

       7.Sınıf Sosyal Bilgiler Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler Testinin Hazırlanışı:

      İnteraktif 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler Test Çalışmasının Yapısı:

      Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

      Çevrimiçi 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi atık oluşturmaz.

.

      7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler Testi Telif Hakkı:

      İlk olarak 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 7.Sınıf Günümüz Dünya Sorunlarına Çözümler testinin kullanımı izne tabidir.