8.Sınıf İnkılap Tarihi Adım Adım Bağımsızlık Konu Testi

18 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Adım Adım Bağımsızlık

 

8.Sınıf Adım Adım Bağımsızlık

TEBRİKLER.

8.Sınıf Adım Adım Bağımsızlık

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır.     Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez? 
A
Doğu Trakya’nın Yunanlılardan alınması.
B
Kars, Ardahan ve Batum’un alınması,
C
Hatay’ın anavatana katılması,
D
Musul’un Irak’a verilmesi,
Soru 2
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
A
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
B
İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
C
Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
D
Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
Soru 3
19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?
A
Padişahın isteklerini yerine getirmek
B
Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak
C
Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak
D
Milli mücadeleyi başlatmak
Soru 4

TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?
A
Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması
B
İtilaf Devletlerinin kontrolündeki azınlıkların devlet kurma faaliyetleri
C
İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması
D
Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli ordu aleyhine tutumları
Soru 5
Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?
A
Sivas Kongresi sırasında
B
Erzurum Kongresinden önce
C
Amasya Genelgesini yayınlayınca
D
Samsuna çıkınca
Soru 6
Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?
A
Erzurum
B
Ankara
C
Sivas
D
Samsun
Soru 7
Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?
A
Ateşe
B
Ordu Komutanı
C
Ordu Müfettişi
D
Baş Komutan
Soru 8
Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?
A
Binbaşı
B
Yarbay
C
Kurmay Yüzbaşı
D
9.Ordu müfettişi
Soru 9
Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur? 
A
Osmanlı Mebusan Meclisinde
B
Sivas Kongresinde
C
TBMM’de
D
Erzurum Kongresinde
Soru 10
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
A
İtalya
B
Ermenistan
C
Fransa
D
ABD
Soru 11

I. Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı           

II. İstanbul  16 Mart 1920 de resmen işgal edildi

 Yukarıda verilenler  hangi  olaya  bir tepki olarak gerçekleşmiştir ? 
A
Sivas Kongresinin Toplanmasına
B
Meclisi Mebusan’da Misak-ı Milli kararlarının kabulüne
C
İşgallere karşı halkın direnişine
D
TBMM’nin toplanmasına
Soru 12
Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?
A
Hatay
B
Edirne
C
Mardin
D
Kars
Soru 13
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Kilikyalılar Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Milli Kongre Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Cemiyeti
Soru 14
19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?
A
Erzurum Kongresi
B
Havza Genelgesi
C
Amasya Genelgesi
D
Sivas Kongresi
Soru 15
Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Amasya görüşmesi
B
Amasya Genelgesi
C
Sivas Kongresi
D
Erzurum Kongresi
Soru 16
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali  gerçekleştirmiştir?
A
İtalya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Yunanistan
Soru 17
Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Amasya görüşmesi
B
Erzurum Kongresi
C
Sivas Kongresi
D
Amasya Genelgesi
Soru 18
Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydıBu  hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
A
Kapitülasyonların
B
Eski eğitim sisteminin
C
Osmanlı saltanatının
D
Aşar vergisinin
Soru 19
Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Paris Konferansı
B
Atatürk’ün Samsun’a çıkması
C
İzmir’in işgali
D
Mondros Ateşkes Anlaşması
Soru 20
İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?
A
Misak-ı Milli kararlarından sonra.
B
Amasya görüşmelerinden sonra.
C
Sivas kongresinden sonra.
D
Amasya genelgesinden sonra.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali  gerçekleştirmiştir?
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?
Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?
19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?
19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?
Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?
Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?
Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur?
Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?
Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı Bu  hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır.      Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?
I. Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı           

 

II. İstanbul  16 Mart 1920 de resmen işgal edildi

 Yukarıda verilenler  hangi  olaya  bir tepki olarak gerçekleşmiştir ? 

TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?