8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşı Konu Testi

18 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşı

 

8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşı Test Çöz

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşı Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Avrupa’da devletler arasındaki siyasi ve ekonomik çıkar çatışmalarının giderek artması bloklaşmaları ortaya çıkardı. Almanya’nın öncülüğünde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya’nın katılımıyla oluşan blok hangisidir?   
A
İtilaf Devletleri
B
Birleşmiş Milletler
C
İttifak Devletleri
D
NATO
Soru 2
Avrupa’da 19. yüzyılda yaşanan önemli gelişmeler ve sanayileşmenin hız kazanması Avrupa’yı dünyanın sermaye, sanayi ve üretim merkezi haline getirdi. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının bu sonuçlarından biri değildir?   
A
İnsan hak ve hürriyetlerine önem verilmesi.
B
Küçük işletmelerin ve atölye tarzı üretimin önemini yitirmesi.
C
Makineleşme ve otomasyonun gelişmesi.
D
Yeni pazar arayışları.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesinin nedenlerinden birisi değildir?   
A
Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.
B
Rusların Balkanları işgal etmesi.
C
Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
D
Osmanlı Devleti’nin, Almanlar’ın savaşı kazanacağına inanması.
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında bir çok olay etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayların ilk olanıdır? 
A
Kapitülasyonlar
B
Dış borçlar
C
Fransız İhtilali
D
İç isyan ve ayaklanmalar
Soru 5
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan özgürlük, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi ilkeler bütün Avrupa ülkelerini etkiledi. “Her milletin kendi devletini kurup kendisini yönetmesini” öngören düşünce akımı, çok uluslu devletlerden Osmanlı devleti ve diğerlerinin parçalanmasında birinci derecede etkili oldu. Bu akım aşağıdakilerden hangisidir?   
A
Eşitlik
B
Özgürlük
C
Adalet
D
Milliyetçilik
Soru 6
Aşağıdaki devletlerden hangisi dünyanın en büyük sömürgeci devleti olması ve sömürgecilik yarışında rakibi olan Almanya’yla çıkar çatışması yaşaması sonucu savaşa girmiştir?
A
Fransa
B
İtalya
C
Rusya
D
İngiltere
Soru 7
1870’te İtalya, 1871’de Almanya siyasi birliklerini tamamlayarak Avrupa’da kuvvetler dengesini etkileyecek iki önemli güç olarak ortaya çıktı. Bu durum aşağıdakilerden hangisini başlatmıştır?   
A
Milliyetçilik
B
Sömürgecilik yarışı
C
Sanayi inkılabı
D
Ulusçuluk akımı
Soru 8
I. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   
A
Küçük devletlerin bağımsızlık istemesi
B
Ekonomik rekabet ve sömürgecilik
C
Ülkeler arası siyasi çatışmalar
D
Silahlanma yarışı.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının nedenleri arasında yer almaz?   
A
Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi.
B
Sanayi İnkılabı’nın sonucunda ham madde ve pazar arayışının artması ve sömürgecilik yarışı.
C
1789 Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımının etkisi.
D
Devletler arası bloklaşma ve silahlanma yarışı yer almıştır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi başlangıçta İtilaf Devletleri içerisinde yer almıyordu? 
A
Fransa
B
Rusya
C
İngiltere
D
İtalya
Soru 11
I.Dünya Savaşını Başlatan ilk olay hangisidir?   
A
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş açması.
B
Fransız ihtilali.
C
İngiltere’nin Almanya’ya savaş açması.
D
Osmanlı Rus Savaşı.
Soru 12
Almanya ve bağlaşıklarının karşısında İngiltere’nin liderliğinde Fransa ve Rusya’nın bir araya gelmesiyle oluşan blok aşağıdakilerden hangisidir?  
A
İttifak Devletleri
B
Birleşik Devletler
C
İtilaf Devletleri
D
Birleşmiş Milletler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Avrupa’da 19. yüzyılda yaşanan önemli gelişmeler ve sanayileşmenin hız kazanması Avrupa’yı dünyanın sermaye, sanayi ve üretim merkezi haline getirdi. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının bu sonuçlarından biri değildir?
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan özgürlük, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi ilkeler bütün Avrupa ülkelerini etkiledi. “Her milletin kendi devletini kurup kendisini yönetmesini” öngören düşünce akımı, çok uluslu devletlerden Osmanlı devleti ve diğerlerinin parçalanmasında birinci derecede etkili oldu. Bu akım aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında bir çok olay etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayların ilk olanıdır?
1870’te İtalya, 1871’de Almanya siyasi birliklerini tamamlayarak Avrupa’da kuvvetler dengesini etkileyecek iki önemli güç olarak ortaya çıktı. Bu durum aşağıdakilerden hangisini başlatmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının nedenleri arasında yer almaz?
Avrupa’da devletler arasındaki siyasi ve ekonomik çıkar çatışmalarının giderek artması bloklaşmaları ortaya çıkardı. Almanya’nın öncülüğünde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya’nın katılımıyla oluşan blok hangisidir?
Almanya ve bağlaşıklarının karşısında İngiltere’nin liderliğinde Fransa ve Rusya’nın bir araya gelmesiyle oluşan blok aşağıdakilerden hangisidir?  
I. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesinin nedenlerinden birisi değildir?
I.Dünya Savaşını Başlatan ilk olay hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi başlangıçta İtilaf Devletleri içerisinde yer almıyordu?
Aşağıdaki devletlerden hangisi dünyanın en büyük sömürgeci devleti olması ve sömürgecilik yarışında rakibi olan Almanya’yla çıkar çatışması yaşaması sonucu savaşa girmiştir?