8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşı Konu Testi

18 Ekim 2021 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşı

 

8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşı Test Çöz

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşı Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Avrupa’da 19. yüzyılda yaşanan önemli gelişmeler ve sanayileşmenin hız kazanması Avrupa’yı dünyanın sermaye, sanayi ve üretim merkezi haline getirdi. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının bu sonuçlarından biri değildir?
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan özgürlük, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi ilkeler bütün Avrupa ülkelerini etkiledi. “Her milletin kendi devletini kurup kendisini yönetmesini” öngören düşünce akımı, çok uluslu devletlerden Osmanlı devleti ve diğerlerinin parçalanmasında birinci derecede etkili oldu. Bu akım aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında bir çok olay etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayların ilk olanıdır?
1870’te İtalya, 1871’de Almanya siyasi birliklerini tamamlayarak Avrupa’da kuvvetler dengesini etkileyecek iki önemli güç olarak ortaya çıktı. Bu durum aşağıdakilerden hangisini başlatmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının nedenleri arasında yer almaz?
Avrupa’da devletler arasındaki siyasi ve ekonomik çıkar çatışmalarının giderek artması bloklaşmaları ortaya çıkardı. Almanya’nın öncülüğünde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya’nın katılımıyla oluşan blok hangisidir?
Almanya ve bağlaşıklarının karşısında İngiltere’nin liderliğinde Fransa ve Rusya’nın bir araya gelmesiyle oluşan blok aşağıdakilerden hangisidir?  
I. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesinin nedenlerinden birisi değildir?
I.Dünya Savaşını Başlatan ilk olay hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi başlangıçta İtilaf Devletleri içerisinde yer almıyordu?
Aşağıdaki devletlerden hangisi dünyanın en büyük sömürgeci devleti olması ve sömürgecilik yarışında rakibi olan Almanya’yla çıkar çatışması yaşaması sonucu savaşa girmiştir?