8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Konu Testi

18 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

 

8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Test Çöz

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın başlarında Osmanlı Devleti’nin yakın bir gelecekte savaşa girme ihtimalinin olduğunu göstermektedir? 
A
Kapitülasyonları kaldırdığını duyurmak.
B
Ülke genelinde seferberlik başlatmak.
C
Boğazları ulaşıma kapatmak.
D
Tarafsızlığını ilan etmek.
Soru 2
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesine neden olan olay hangisidir?  
A
Osmanlı Devleti’nin sığınan Alman savaş gemilerini satın aldığını açıklaması ve gemilere Türk bayrağı çekilerek Yavuz ve Midilli adlarının verilmesi.
B
Osmanlı Devleti’nin Ruslara tek taraflı savaş ilan etmesi.
C
Akdeniz’de İngiliz savaş gemilerinin takibinden kaçan Goeben (Goben) (Görsel 2.9) ve Breslau (Breslav) adlı Alman savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osmanlı Devleti’ne sığınması.
D
Osmanlıya sığınan Alman savaş gemilerinin ve diğer gemilerin katılmasıyla Karadeniz’e açılan filonun Rusya’nın Sivastopol, Odessa (Odesa) ve Kefe liman şehirlerini topa tutması.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesinin nedenlerinden birisi değildir?   
A
Almanya’nın yanında sömürgeler kazanmak ve sanayisini geliştirmek.
B
Yakın dönemde kaybedilen bir kısım topraklar geri almak.
C
Orta Asya’daki Türkleri Rus baskısından kurtarıp Turancılık akımı doğrultusunda Dünya Türk birliğini oluşturmak.
D
Almanya’nın savaşı kazanacağına inanmaları.
Soru 4
-I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri, bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı.- Aşağıda verilenlerden hangisi ekonomik baskılardan kurtulmaya yöneliktir? 
A
Ülke genelinde seferberlik başlatmak.
B
Tarafsızlığını ilan etmek.
C
Kapitülasyonları kaldırdığını duyurmak.
D
Boğazları ulaşıma kapatmak.
Soru 5
Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri grubuna kabul edilmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonları kaldırması.
B
Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri arasında yer alması.
C
İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşmayı düşünmeleri.
D
Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını ilan etmesi.
Soru 6
Osmanlı Devleti, savaşın başındaki gelişmeler karşısında iktidardaki İttihat ve Terakki Hükûmeti’nin de etkisiyle aşağıdakilerden hangisi ile yakınlaştı? 
A
İtalya
B
Almanya
C
İngiltere
D
Rusya
Soru 7
- Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bir yandan da ittifak arayışı içine girdi. İlk ittifak girişimleri İngiltere ve Fransa’yla yapıldı fakat olumlu bir sonuç alınamadı. – Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri içerisinde yer almasını engelleyen ülke hangisidir? 
A
Amerika
B
Rusya
C
İtalya
D
Almanya
Soru 8
-I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri, bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı.- Aşağıda verilenlerden hangisi başkentin güvenliğini sağlamaya yöneliktir? 
A
Kapitülasyonları kaldırdığını duyurmak.
B
Boğazları ulaşıma kapatmak.
C
Ülke genelinde seferberlik başlatmak.
D
Tarafsızlığını ilan etmek.
Soru 9
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı başladığındaki tutumu hangisidir?   
A
Almanya’nın yanında yer almak.
B
Kaybettiği toprakları geri almak.
C
Tarafsız kalmak.
D
İngiltere’nin himayesine girmek.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanına almak istemesinin nedenlerinden birisi değildir? 
A
Osmanlı halifesinin nüfuzundan yararlanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları bu devletlere karşı ayaklandırarak onları zor durumda bırakmak istemişlerdi.
B
Osmanlı Devleti’nin Rus ve Balkan Savaşlarında kaybettiği toprakları geri almasının sağlamak istemişlerdi.
C
Almanlar, savaşı geniş bir alana yayarak İtilaf Devletleri’ne karşı yeni cepheler açmak suretiyle Avrupa’daki yüklerini hafifletmeyi amaçlamışlardı.
D
Osmanlı Devleti’nin Boğazlara sahip ve İngilizlerin Uzak Doğu sömürgelerine giden yolu tehdit edebilecek önemli bir stratejik konumda olması.
Soru 11
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde etkili olan ekonomik nedenler nelerdir? 
A
Kapitülasyonlar
B
Sömürgecilik
C
Dış borçlar
D
Artan hammadde ihtiyacı
Soru 12
- En büyük amacı Boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmekti. Balkanlarda hâkimiyet kurmaya çalıştı. Osmanlı topraklarında yaşayan Slav ve Ortodoksları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirdi. – Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki devletlerden hangisinin I.Dünya Savaşı’na girme nedeni anlatılmıştır?
A
İngiltere
B
İtalya
C
Almanya
D
Rusya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı başladığındaki tutumu hangisidir?
-I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri, bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı.- Aşağıda verilenlerden hangisi başkentin güvenliğini sağlamaya yöneliktir?
Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın başlarında Osmanlı Devleti’nin yakın bir gelecekte savaşa girme ihtimalinin olduğunu göstermektedir?
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesine neden olan olay hangisidir?  
Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri grubuna kabul edilmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
-I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı yöneticileri, bir yandan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin takip edeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı.- Aşağıda verilenlerden hangisi ekonomik baskılardan kurtulmaya yöneliktir?
Osmanlı Devleti, savaşın başındaki gelişmeler karşısında iktidardaki İttihat ve Terakki Hükûmeti’nin de etkisiyle aşağıdakilerden hangisi ile yakınlaştı?
Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanına almak istemesinin nedenlerinden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesinin nedenlerinden birisi değildir?
– Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bir yandan da ittifak arayışı içine girdi. İlk ittifak girişimleri İngiltere ve Fransa’yla yapıldı fakat olumlu bir sonuç alınamadı. – Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri içerisinde yer almasını engelleyen ülke hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde etkili olan ekonomik nedenler nelerdir? 
– En büyük amacı Boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmekti. Balkanlarda hâkimiyet kurmaya çalıştı. Osmanlı topraklarında yaşayan Slav ve Ortodoksları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirdi. – Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki devletlerden hangisinin I.Dünya Savaşı’na girme nedeni anlatılmıştır?