8.Sınıf İnkılap Tarihi Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Konu Testi

18 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

 

8.Sınıf İnkılap Tarihi Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Test Çöz

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kafkas Cephesi’ndeki ilk mücadeleler Rus ordusunun taarruzuyla başladı. Osmanlı Ordusu Rus taarruzunu durdurmayı başardı. Taarruza geçen Osmanlı ordusu istediği başarıyı elde edemedi. Sunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   
A
Osmanlı Ordusu’nun geri çekilmesi.
B
Osmanlı Ordusu’nun başka cepheye yönlendirilmesi.
C
Rus birliklerinin İngilizler tarafından desteklenmesi.
D
Mevsim şartları ve erzak yetersizliği.
Soru 2
Aşağıda verilen I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmalarla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
Avusturya - Saint Germain (Sen Jermen) Barış Antlaşması
B
Bulgaristan - Neuilly (Nöyyi) Barış Antlaşması
C
Almanya - Versailles (Versay) Barış Anlaşması
D
Macaristan - Sevr Barış Antlaşması
Soru 3
Çanakkale Boğazı’nı geçemeyen İtlaf Devletleri Rusya’ya yardım gönderemediği için Rusya’da ekonomik sorunlar gittikçe arttı. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir?   
A
Bolşevik İhtilali gerçekleşerek Rus yönetimi değişti.
B
Rusya I. Dünya Savaşı’nı kaybetti.
C
Rusya savaştan çekildiğini açıkladı.
D
Almanlar Ruslara yenildiler.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın nedenlerinden birisi değildir? 
A
Osmanlı İmparatorluğu’nu savaş dışı bırakıp Almanların hareket alanını daraltmak.
B
Rusya’ya yardım ulaştırıp darlık re Mimini güçlendirmek.
C
İstanbul’u ele geçirip Osmanlı İmparatorluğu’na son vermek.
D
Savaşı daha geniş bir alana yayarak Almanya karşısında avantaj sağlamak.
Soru 5
Kanal Cephesi’ndeki başarısızlıktan sonra açılan ve Osmanlı ordusunun yenilgisiyle sonuçlanan cephe hangisidir? 
A
Kafkas Cephesi
B
Suriye – Filistin Cephesi
C
Irak Cephesi
D
Hicaz – Yemen Cephesi
Soru 6
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşında hangi cephede müttefiklerine yardım etmemiştir?   
A
Romanya Cephesi
B
Galiçya Cephesi
C
Verdun Cephesi
D
Makedonya Cephesi
Soru 7
Osmanlı Ordusunun İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmeyi amaçlayan savaşı hangisidir?  
A
Irak Cephesi
B
Kanal Cephesi,
C
Çanakkale Cephesi
D
Kafkas Cephesi.
Soru 8
Rusya İtilaf Devletleriyle yaptığı hangi anlaşma ile I. Dünya Savaşından çekilmiştir?   
A
Neuilly (Nöyyi) Barış Antlaşması
B
Versailles (Versay) Barış Anlaşması
C
Brest-Litowsk (Birest-Litovsk) Antlaşması
D
Saint Germain (Sen Jermen) Barış Antlaşması
Soru 9
İngiltere’nin petrol yataklarını ele geçirmek ve Doğu Anadolu’yu işgal etmiş olan Rusya’yla birleşmek amacıyla hangi cepheyi açmıştır? 
A
Irak Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Kafkas Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 10
Osmanlı Devleti, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’yla kaybettiği toprakları geri almak, Orta Asya’da yaşayan Müslüman Türkleri Rus egemenliğinden kurtarmak ve Turancılık idealini gerçekleştirmek amacıyla hangi cepheyi açtı?   
A
Irak Cephesi
B
Kanal Cephesi,
C
Çanakkale Cephesi
D
Kafkas Cephesi.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Savaşı ile ulaşmak istediği hedeflerden birisi değildir?   
A
Elde edecekleri zafer sayesinde savaşa girmemiş devletleri kendi yanlarında savaşa çekmek.
B
Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni teslim almak.
C
Almanya ile Osmanlı Devleti’nin bağlantısını kesmek.
D
Karadeniz’e geçip müttefikleri Rusya’ya yardım göndermek.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşında Osmanlı birliklerinin Müslümanlar için kutsal olan yerleri kurtarmak için coşkuyla mücadele ettiği cephedir? 
A
Kanal Cephesi
B
Irak Cephesi
C
Suriye – Filistin Cephesi
D
Hicaz – Yemen Cephesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

       8.Sınıf İnkılap Tarihi Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Konu Testi Hakkında:

      Not: Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.

      Bu metin kısacası bir tanıtım yazısıdır. Çünkü Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Ancak teknik bir metindir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak testi çevrimiçi çözmek için başlat düğmesine basmalısınız.

      Test Soruları:

Osmanlı Devleti, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’yla kaybettiği toprakları geri almak, Orta Asya’da yaşayan Müslüman Türkleri Rus egemenliğinden kurtarmak ve Turancılık idealini gerçekleştirmek amacıyla hangi cepheyi açtı?
Kafkas Cephesi’ndeki ilk mücadeleler Rus ordusunun taarruzuyla başladı. Osmanlı Ordusu Rus taarruzunu durdurmayı başardı. Taarruza geçen Osmanlı ordusu istediği başarıyı elde edemedi. Sunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Çanakkale Boğazı’nı geçemeyen İtlaf Devletleri Rusya’ya yardım gönderemediği için Rusya’da ekonomik sorunlar gittikçe arttı. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir?
Osmanlı Ordusunun İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmeyi amaçlayan savaşı hangisidir?  
Rusya İtilaf Devletleriyle yaptığı hangi anlaşma ile I. Dünya Savaşından çekilmiştir?
Kanal Cephesi’ndeki başarısızlıktan sonra açılan ve Osmanlı ordusunun yenilgisiyle sonuçlanan cephe hangisidir?
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşında hangi cephede müttefiklerine yardım etmemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın nedenlerinden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşında Osmanlı birliklerinin Müslümanlar için kutsal olan yerleri kurtarmak için coşkuyla mücadele ettiği cephedir?
İngiltere’nin petrol yataklarını ele geçirmek ve Doğu Anadolu’yu işgal etmiş olan Rusya’yla birleşmek amacıyla hangi cepheyi açmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Savaşı ile ulaşmak istediği hedeflerden birisi değildir?
Aşağıda verilen I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmalarla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

      Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Testi:

      Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. İnteraktif Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Üstelik güncel ve özenli bir çalışmadır. Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler çalışması oluşturulurken genellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle ders kitabı içeriklerinden yararlanılmıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testinde kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı planlanmıştır. Diğer yandan Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle çalışma verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Ancak Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ancak bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Uygulama ve Değerlendirme:

      Etkileşimli Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testini çözerken özellikle alttaki yön oklarını kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…