Etiket: Her şiddetteki ses her canlı tarafından duyulur mu