4.Sınıf Fen Bilimleri Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet Konu Testi

27 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Mıknatısın kuzeyi hangi harfle adlandırılır?
A) Y
B) A
C) S
D) N
Soru 2
Mıknatısların çekim güçlerinin en fazla olduğu kısımları hangisidir?
A) Altı
B) Yan yüzleri
C) Kutupları
D) Ortası
Soru 3
Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mıknatısın kutupları “N” ve ”S” olarak adlandırılır.
B) Değişik şekillerde mıknatıslar yapılabilir.
C) Mıknatısların iki kutbu vardır.
D) Mıknatıslar her zaman kuzey ve güney yönünü gösterir.
Soru 4
Mıknatısın güneyi hangi harfle adlandırılır?
A) A
B) S
C) Y
D) N
Soru 5
Mıknatısın uyguladığı kuvvet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Temas gerektiren kuvvettir.
B) Mıknatıslarda itme ve çekme etkisi görülmez.
C) Sürtünme kuvveti uygular.
D) Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvet uygular.
Soru 6
Mıknatıslar aşağıdaki maddelerden hangisini çekmez?
A) Demir
B) Nikel
C) Bakır
D) Kobalt
Soru 7
Mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar vermez?
A) Cep telefonu
B) Bilgisayar ekranı
C) Kredi kartı
D) Çamaşır makinesi
Soru 8
Aşağıda mıknatısın kutupları karşılaştırılmıştır. Hangi karşılaştırmalar birbirini iter? I- N-S II- S-N III- N-N IV- S-S

A) III-IV
B) I-II
C) II-III
D) I-III
Soru 9
Buzdolaplarının kapaklarında da mıknatıs kullanılır. Dolaptaki demir mıknatıs tarafından çekilir ve kapak kapanır. Aynı şekilde bazı çantaların kapaklarında ve cep telefonu kılıflarının kapaklarında da aynı sistem mevcuttur.
Buzdolabı süslerinin arkasında da mıknatıs bulunur. Bu şekilde süsler dolap kapağında düşmeden durabilir.
Terziler kullandıkları çok sayıda iğneyi tekrar tekrar kullanabilmek ve bir arada tutabilmek için mıknatıs kullanırlar.
Hurdalıklarda büyük metal parçalarını ve hurda otomobilleri kaldırmak için de mıknatıs kullanılır.
Yukarıda mıknatısların kullanıldığı yerler verilmiştir. Kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
Soru 10
Mıknatıslar aşağıdaki eşyalardan hangisine zarar verir?
A) Ocak
B) Televizyon
C) Bulaşık makinesi
D) Ütü