4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

30 Ekim 2021 0 Yazar: testimiz.com

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı

 

4.Sınıf Türkçe 1.Yazılı

Başla

TEBRİKLER.

4.Sınıf Türkçe 1.Yazılı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

         Ailesiyle birlikte küçük bir kulübede yaşayan Simon, ayakkabıcılık yaparak geçiniyordu. Fazla para kazandığı söylenemezdi. Yoksulluktan dolayı iki yakası bir araya gelmiyordu. Yaptığı işten eline geçen parayla karınları ancak doyuyordu. Oturdukları ev bile kendilerine ait değildi.

 

Karı koca bütün kış boyunca artık parçalanmaya yüz tutmuş olan koyun derisi paltoyu paylaşmıştı. Simon, iki yıldır yeni bir palto dikmek üzere koyun derisi satın almak istiyordu. Bütün yaz dişinden tırnağından artırarak biraz para biriktirmişti. Karısının para kutusunda üç rublelik bir banknot duruyordu.

İnsan Ne İle Yaşar?-Tolstoy

Aşağıdaki ilk 5 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

Simon ne satın almak istiyordu?

Simon nerede yaşıyordu?
Simon ne zaman para biriktirmişti?
Simon geçimini nasıl sağlıyordu?
Simon kulübede kim ile yaşıyordu?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi mecaz anlamlıdır?
1.       Önce okulun yanındaki parka gitti.

 

2.       Akşam olunca eve döndü.

3.       Dersini bitirdi ve bahçeye çıktı.

4.       Kimseyi bulamayınca mahallelerindeki parka gitti.

5.       Bir süre arkadaşlarıyla oynadılar.

Yukarıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralarsak doğru sıralama hangisi olur?

-Çocuklar bahçede uçurtmalarını uçuruyorlar.

 

-Uzun bir koridordan geçerek salona girdik.

-Hazırlıkları tamamlayın yarın erkenden gelecekler.

-Zil çalınca hızlı bir şekilde dışarı çıktı.

-Anneler gününde annesine küpe alacakmış.

Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinde eylemin zamanı geçmiş zamandır?

Atatürk ( ) daima zekasıyla övünen birine şu öğüdü vermiştir (  )   (  ) Şunu söylemeliyim ki zekanı unut , daima çalışkan ol. (  )

 

Yukarıda parantezle belirtilen  yerlere sırasıyla  hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

1.       komşu

 

2.       külüne

3.       muhtaçtır

4.       komşunun

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

(atatürk 19 mayıs 1919da sasuna çıktı) Yukarıdaki cümlenin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?  
Aşağıdaki kelimelerin hangisi hal eki almamıştır?  
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konur?
“Fır­tı­na ­iki­ gün ­sür­dü.­ Rüz­gâr­ ve ­yağ­mur­ di­nin­ce­ ço­cuk­lar ­kum­lu­ğa ­koştu­lar.­ Kı­yı­ bo­yun­ca ­mar­tı­yı ve­ yu­va­sı­nı ­ara­dı­lar,­ bu­la­ma­dı­lar.”

 

Gülten DAYIOĞLU

­ Me­tin­den ­han­gi­ so­ru­nun ­ce­va­bı­nı ­alamayız?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep ve sonuç bir arada verilmemiştir?
Aşa­ğı­da­ki­ cüm­le­le­rin ­han­gi­sin­de­ yazım yanlışı­ ya­pıl­mış­tır?
“Ata­türk,­ Türk­ mil­le­ti­ne­ her­ ko­nu­da­ ……………..­ ol­muş­tur.”­cüm­le­sin­denok­ta­lı­ye­re­aşa­ğı­da­ki­ler­den­han­gi­si­yazılamaz?  
­-Kahvaltı için biraz ceviz kırmalısın

 

-Gezide bir sürü kır çiçeği topladım

-Polis kır saçlı bir suçlu arıyordu

Yukarıdaki cümlelerde farklı anlamlarda kullanılan eş sesli sözcük hangisidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…

 

Gölgende bana da, bana da yer ver.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Arif Nihat ASYALI

Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?