4. Sınıf Türkçe 1. Tema Değerlendirme Testi

10 Eylül 2023 0 By testimiz.com

4. Sınıf Türkçe 1. Tema Değerlendirme

Test Çöz

 

4. Sınıf Türkçe 1. Tema Değerlendirme

Soru 1
Kara bir karga, büyük bir peynir parçası bulmuştu. Bir ağaç dalına konmuş, peyniri yiyordu. Oradan geçmekte olan bir tilki, kargayı gördü. Kendi kendine: -Tam bana göre bir yemek dedi. Karnım o kadar acıktı ki! Bu güzel yemeği kargadan güzelce alabilirim. Bana boş yere ‘Kurnaz Tilki’ dememişler, dedi. Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Tilki kargayı nerede gördü?
A) ağacın dalında
B) peyniri çalarken
C) yerde su içerken
D) havada uçarken
Soru 2
Metne göre karganın rengi nasılmış?
A) siyah-beyaz
B) beyaz
C) sarı
D) siyah
Soru 3
Tilkinin düşüncesi nedir?
A) Tilki peyniri kargadan almayı düşünüyor.
B) Tilki kargayı izlemeyi düşünüyor.
C) Tilki, karganın sesinin güzelliğini düşünüyor.
D) Tilki evine gitmeyi düşünüyor.
Soru 4
Tilki çevresinde nasıl bilinirmiş?
A) kurnaz
B) çirkin
C) beceriksiz
D) aptal
Soru 5
(1) sanata ve sanatçıya(2) her zaman (3) olmuştur (4) Atatürk (5) saygılı Yukarıdaki cümle parçacıklarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 4-2-5-1-3
B) 3-4-1-5-2
C) 2-5-1-3-4
D) 4-1-2-5-3
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?
A) Taze süt sağlığa yararlıdır.
B) Ahmet sıcak çayı sever.
C) Bazı insanlar çevreyi kirletirler.
D) Yaramaz çocuklar sevilmezler.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte önce gelir?
A) okul
B) okur
C) okumak
D) okuyucu
Soru 8
Verilen tümcelerin hangisinde kesme imi (‘) yanlış kullanılmıştır?
A) Sinem 21 Nisan 1998’de doğdu.
B) Ankara’nın caddeleri temizdir.
C) TC’nin temeli kültürdür.
D) Türkiye hem Avrupa’lı hem Asya’lı bir ülkedir.
Soru 9
Hangisinde “şeker’’ kökünden türeyerek yeni anlamda adlar oluşturmuştur?
A) şekerci
B) şekerde
C) şekerler
D) şekere
Soru 10
Hangi cümlede, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır?
A) Bayramda balkona bayrağımızı astım.
B) Kardeşim arkadaşlarını çok sever.
C) Ninemin ördüğü kazağı beğendim.
D) Elif bisikletini bana verdi.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlıştır?
A) Ahmet nereye gitti.
B) Eyvah, süt taştı!
C) Dedem bakkala gitti.
D) Öğretmenimiz geldi mi?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?
A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Sen bu işi bilmiyorsun.
C) Ağaç yaş iken eğilir.
D) Siz gelmeyin şimdi.
Soru 13
Aşağıdaki isimlerden hangisi topluluk ismidir?
A) masa
B) ağaç
C) sürü
D) kalem
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) konulmalıdır?
A) Test parasını getirdin mi
B) Öğretmen dedi ki
C) Okulumu çok seviyorum
D) İmdat, yardım edin
Soru 15
“Sıcak –soğuk” arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) sonbahar-güz
B) talebe-öğrenci
C) siyah-kara
D) uzun-kısa
Soru 16
I- Futbol oynamaya başladılar. II- Mete ve arkadaşları evlerinin karşısındaki boş arsaya gittiler. III- Bağırarak paslaşmaya başladılar. IV- Zaman ilerledikçe oyunun temposu hızlandı. V- Bunun üzerine komşular pencereye çıktı. VI- Olup bitenin farkında bile değillerdi. VII- Oysa kendilerinden öyle bir geçmişlerdi ki… Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturursak doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) V-VI-VI-III-VII-I-II
B) II-I-III-IV-VI-V-VII
C) V-VI-IV-III-VII-I-II
D) II-I-IV-III-V-VII-VI
Soru 17
“odayı – ayvaya – sınıfta” sözcükleri sırasıyla adın hangi hâlindedirler?
A) “-i” durumu, “-ya” durumu, “-de” durumu
B) “-i” durumu, “-e” durumu, “-de” durumu
C) “-i” durumu, “-e” durumu, yalın durumu
D) “-i” durumu, yalın durumu, “-de” durumu
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?
A) Gelen, gideni aratır, demişler.
B) Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
C) Sen aşağıda bekle, ben yukarıya çıkacağım.
D) Önce yemek yiyelim, sonra alışverişe çıkalım.
Soru 19
’’Okul servisi okula ‘ yakın ’ bir yerde bizi indiriyor.’’ Cümlesindeki altı “yakın” sözcüğün karşıt (zıt) anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
B) Bizim evin manzarası çok güzeldir.
C) Pek uzun bir süre sayılmaz
D) Kimseye kötülük etmezdi.
Soru 20
“ Yaşlı adam, fakir çocuklara yardım ediyordu.” cümlesinde “yaşlı-fakir” kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlam değişmez?
A) ihtiyar-yoksul
B) genç-evsiz
C) genç-fakir
D) iyi-yoksul