5.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

20 Mayıs 2022 0 By testimiz.com

5.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

 

5.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

5.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mimaride İslami anlayışın yansımalarından birisi değildir?    
A
Şadırvanlar temizlik ilkesinin mimariye yansımasının ürünüdür.
B
Caminin çevresinde insanların faydalanacakları yapılar inşa etmişlerdir.
C
Eserlerinde yaşadıkları coğrafyanın izlerine rastlanmaz.
D
Camiyi merkeze alan bir şehir planı geliştirmişlerdir.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden biridir?    
A
Cemaatle namaz için büyük camiler yapmak
B
Bayram ziyaretleri yapmak
C
Aşure pişirip herkese dağıtmak
D
Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumak
Soru 3
Caminin dışında kalan birisi hangi bölümünü göremez?    
A
Minare
B
Kubbe
C
Minber
D
Şadırvan
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı camilerden biridir?    
A
Ortaköy Cami
B
Sultanahmet Cami
C
Alaaddin Cami
D
Selimiye Cami
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümlerinden biridir?    
A
Şerefe
B
Şadırvan
C
Kubbe
D
Mihrap
Soru 6
Aşağıdaki yapılardan hangisi Hz Süleyman tarafından yapılmıştır?    
A
Süleymaniye Camii
B
Selimiye Camii
C
Mescid-i Nebi
D
Mescid-i Aksa
Soru 7
İslam dininde aşağıdaki sanat dallarından hangisi görülmez?    
A
Mimari
B
Heykelcilik
C
Musiki
D
Hat
Soru 8
Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Başına gelen hastalığa sabretmesiyle tanınan peygamberdir.
B
Atlar ona sevdirilmiş ve o da bizzat atlarla ilgilenmiştir.
C
Kendisine kuşlarla ve karıncalarla konuşma yeteneği verilmiştir.
D
Rüzgârın emrine verildiği peygamberdir.
Soru 9
Camilerin fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki durumlarından hangileri doğru değildir?    
A
Eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir.
B
Çevredeki insanları bir araya getirir.
C
Toplumu farklı sınıflara ayırır.
D
Birlikte ibadet etme imkânı verir.
Soru 10
İslam dininde temizliğe verilen önem nedeniyle ortaya çıkan yapılar hangisidir?    
A
Türbe, şifahane
B
Cami, imarethane
C
Çeşme, şadırvan
D
Köprü, medrese
Soru 11
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Yunus Emre-Divan
B
Yunus Emre-Mesnevi
C
Süleyman Çelebi-Mevlid
D
Mevlana Celaleddin Rumi-Mesnevi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da İslamiyetin Türkler arasında yayılmasını sağlamıştır?  
A
Hoca Ahmet Yesevî
B
Hacı Bektaş Veli
C
Hacı Bayram Veli
D
Yunus Emre
Soru 13
Aşağıda verilen eser- yazar eşleştirmelerinden hangisinde yanlıştır?    
A
Mesnevi - Mevlana Celaleddin Rumi
B
Makalât - Hoca Ahmet Yesevi
C
Divan - Yunus Emre
D
Mevlid - Süleyman Çelebi
Soru 14
Aşağıdaki yapılardan hangisi caminin ezan ve salanın okunduğu ince ve uzun bölümüdür?    
A
Kürsü
B
Minber
C
Mihrap
D
Minare
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan bir tür değildir?    
A
Mani
B
Münacat
C
Naat
D
Gazel
Soru 16
Aşağıda dinî musiki ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?    
A
Mevlit, salavat ve tekbir sadece camilerde okunan musiki eserleridir.
B
Cami musikisi, herhangi bir müzik aleti kullanılmaksızın, sadece insan sesiyle icra edilir.
C
Önemli sanatkârların katkılarıyla bugünkü zenginliğini kazanmıştır.
D
Ezan ve kamet dini musikinin en önemli türlerindendir.
Soru 17
Nisa suresi, 63. Ayet:- …Onlara öğüt ver, kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. – ayetine aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygundur?    
A
Dilin kemiği yok.
B
Bülbülün çektiği dil belasıdır.
C
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
D
Büyük lokma ye büyük söz söyleme.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle gelişen örf ve adetlerimizden birisi değildir?    
A
Bebeklerin bir kulağına ezan diğerine kamet okunması
B
Hacdan dönenlerin hediye olarak zemzem getirmesi
C
Hz. Peygamberin adı anıldığında salavat getirilmesi
D
Erkek çocuklarının kız çocuklarından üstün görülmesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi camilerin etrafında oluşturulan insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal tesislerden birisi değildir?    
A
Kervansaray
B
Çeşme
C
Aşevi
D
Medrese
Soru 20
Örf ve adetler ile ilgili aşağıdaki yargılarından hangisi yanlıştır?    
A
Oluşumlarında dinin de etkisi görülür.
B
Bireysel farklılıklar görülür.
C
Kanuni bağlayıcılıkları vardır.
D
Dinin özüne ters olmamalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön