5.Sınıf Dış Ticarette İletişim Ve Ulaşım Konu Testi

5 Mayıs 2022 0 Yazar: testimiz.com

5.Sınıf Dış Ticarette İletişim Ve Ulaşım

 

5.Sınıf Dış Ticarette İletişim Ve Ulaşım

TEBRİKLER.

5.Sınıf Dış Ticarette İletişim Ve Ulaşım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

- Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş.

- İnsanlar arası ilişkilerde orta yolu takip etme. Farklı olana sabır gösterme.

- İnsanların görmek, eğlenmek ve tanımak için düzenledikleri geziler.

Yukarıda aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmemiştir?
A
Turizm
B
Hoşgörü
C
Düşünce
D
İletişim
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış alımdır?    
A
İhracat
B
İthalat
C
İmalat
D
Seyahat
Soru 3
Hangisi insanların ürettikleri malların, çeşitli ürünlerin bir yerden başka bir yere aktarılmasıdır?    
A
Ticaret
B
İletişim
C
Üretim
D
Ulaşım
Soru 4
-Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. – Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?    
A
İletişim
B
Ticaret
C
Basın-Yayın
D
Ulaşım
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması yani dış satımdır?    
A
Seyahat
B
İhracat
C
İthalat
D
İmalat
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin yapılmasını sağlayan araçlardan birisi değildir?    
A
Genel ağ
B
Telefon
C
Kargo
D
Televizyon
Soru 7
İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerinden doğan ilişkilerin bütünü ne ad verilir?  
A
Üretim
B
Ticaret
C
İş
D
Ekonomi
Soru 8
Ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?    
A
Para
B
Üretim
C
Seyahat
D
Ulaşım
Soru 9
Bir malın alım satım işine ne ad verilir?    
A
İthalat
B
İhracat
C
Üretim
D
Ticaret
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun ürettiği düşünce, inanç, sanat kurumlarından oluşan değerlerin toplamıdır?    
A
Kültür
B
Sanat
C
Üretim
D
Folklor
Soru 11
Mal veya hizmetin elektronik ortamda, Genel Ağ üzerinden alınması ve satılmasına ne ad verilir?    
A
Sanal üretim
B
Genel ticaret
C
Ticaret ağı
D
Elektronik ticaret
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir sanayi dalı ile ilgili yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir?    
A
Sanayi
B
Teknoloji
C
Üretim
D
Makine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön