5.Sınıf Dış Ticarette İletişim Ve Ulaşım Konu Testi

5 Mayıs 2022 0 By testimiz.com

5.Sınıf Dış Ticarette İletişim Ve Ulaşım

 

5.Sınıf Dış Ticarette İletişim Ve Ulaşım

TEBRİKLER.

5.Sınıf Dış Ticarette İletişim Ve Ulaşım

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangisi insanların ürettikleri malların, çeşitli ürünlerin bir yerden başka bir yere aktarılmasıdır?    
A
İletişim
B
Ticaret
C
Ulaşım
D
Üretim
Soru 2
İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerinden doğan ilişkilerin bütünü ne ad verilir?  
A
Üretim
B
Ekonomi
C
Ticaret
D
İş
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir sanayi dalı ile ilgili yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir?    
A
Sanayi
B
Üretim
C
Teknoloji
D
Makine
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış alımdır?    
A
İmalat
B
İthalat
C
İhracat
D
Seyahat
Soru 5
-Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. – Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?    
A
Basın-Yayın
B
Ulaşım
C
Ticaret
D
İletişim
Soru 6
Bir malın alım satım işine ne ad verilir?    
A
İhracat
B
Üretim
C
İthalat
D
Ticaret
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin yapılmasını sağlayan araçlardan birisi değildir?    
A
Televizyon
B
Kargo
C
Telefon
D
Genel ağ
Soru 8

- Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş.

- İnsanlar arası ilişkilerde orta yolu takip etme. Farklı olana sabır gösterme.

- İnsanların görmek, eğlenmek ve tanımak için düzenledikleri geziler.

Yukarıda aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmemiştir?
A
İletişim
B
Hoşgörü
C
Düşünce
D
Turizm
Soru 9
Mal veya hizmetin elektronik ortamda, Genel Ağ üzerinden alınması ve satılmasına ne ad verilir?    
A
Genel ticaret
B
Ticaret ağı
C
Elektronik ticaret
D
Sanal üretim
Soru 10
Ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?    
A
Üretim
B
Ulaşım
C
Seyahat
D
Para
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun ürettiği düşünce, inanç, sanat kurumlarından oluşan değerlerin toplamıdır?    
A
Sanat
B
Folklor
C
Kültür
D
Üretim
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması yani dış satımdır?    
A
İthalat
B
İmalat
C
İhracat
D
Seyahat
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön