5.Sınıf 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme Test

17 Ekim 2022 2 By testimiz.com

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Canlılar Dünyası

5.Sınıf Canlılar Dünyası

TEBRİKLER.

5.Sınıf Canlılar Dünyası

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki canlı sınıflarından hangisinin yaşam alanı diğerlerinden daha geniştir?
A
Hayvan
B
Mantar
C
Bitki
D
Bakteriler
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bitki çeşitliliğini en çok etkiler?
A
İklim
B
İnsanlar
C
Toprak yapısı
D
Su kaynakları
Soru 3
Aşağıdaki hayvan ve üreme eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A
Balina -yumurtayla
B
At - doğurarak
C
Yarasa -doğurarak
D
Köpek balığı- yumurtayla
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için geçerli değildir?
A
Solunum yapma
B
Beslenme
C
Üreme
D
Besin üretme
Soru 5
Mikroskobik canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Dışarıda bırakılan yiyeceklerde çoğalan mikroskobik canlılar besinlerin bozulmasına neden olur. Bu besinlerin kokuları ve görünümleri de bozuktur.
B
Canlı vücutları sıcaklık ve besin açısından mikroskobik canlılar için yaşamaya elverişli değildir.
C
Deniz, göl ve okyanuslarda yaşayan bazı mikroskobik canlılar suyu oksijen bakımından zenginleştirir.
D
Mikroskobik canlılarhava, suve toprak gibi doğal ortamlarda ve uygun sıcaklık ve besin olan her ortamda yaşarlar.
Soru 6
Eğrelti otu, kara yosunu gibi itkilerin ortak özelliği hangisidir?
A
Solunum yapmazlar
B
Kökten ürerler
C
Çiçeksiz bitkidirler
D
Suda yaşarlar
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi çöl ortamında yaşayan bitkilerdendir?
A
Ağaç
B
Kara yosunu
C
Eğrelti otu
D
Kaktüs
Soru 8
Vücut yapısında kemik ve iskelet sistemi bulunan hayvanların ortak adı nedir?
A
Kemikli
B
Sürüngen
C
Memeli
D
Omurgalı
Soru 9
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi vücut yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
Kuş
B
Kelebek
C
Yılan
D
Balık
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A
Bitki
B
Bakteri
C
Hayvan
D
Mantar
Soru 11
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?
A
Sürüleri
B
Yaşadığı ortam
C
Beslenmeleri
D
Üremeleri
Soru 12
Yeryüzünde milyonlarca canlı vardır. Bunların her birini incelemek çok zordur. Canlıları incelemek için ne yapılmıştır?
A
Sınıflandırma
B
Evcilleştirme
C
Ayrıştırma
D
Damgalama
Soru 13
Aşağıdaki canlılardan hangisinin beslenme şekli diğerlerinden farklıdır?
A
Bitkiler
B
Mikroskobik canlılar
C
Mantarlar
D
Hayvanlar
Soru 14
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?
A
Psikolojileri
B
Hareketleri
C
İç yapıları
D
Dış görünüşleri
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir anlam ifade etmektedir?
A
Canlı
B
Bitki
C
Mikrop
D
Hayvan
Soru 16
Bitkileri üreme şekillerine göre sınıflandırırken hangi bölümü dikkate alınır?
A
Kök
B
Gövde
C
Çiçek
D
Yaprak
Soru 17
Aşağıdaki canlılardan hangisini her yerde görmek mümkündür?
A
Aslan
B
Yarasa
C
Balık
D
Bitki
Soru 18
Aşağıdaki canlı guruplarının hangisinde fotosentez olayı görülür?
A
Mantarlar
B
Bakteriler
C
Hayvanlar
D
Bitkiler
Soru 19
Bitkiler kendileri ve diğer canlılar için besin üretirler. Bitkilerini besin üretmesinde etkili olan bölümü hangisidir?
A
Çiçek
B
Yaprak
C
Kök
D
Gövde
Soru 20
Doğurarak çoğalan hayvanların ortak adı nedir?
A
Analı
B
İskeletli
C
Omurgalı
D
Memeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

İndir

5.Sınıf Canlılar Dünyası Etkileşimli Konu Anlatımı 

 

       5.Sınıf 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme Konu Testi Hakkında:

      Not: 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.       Bu metin kısacası bir tanıtım yazısıdır. Çünkü 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Ancak teknik bir metindir. Bununla birlikte 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak testi çevrimiçi çözmek için başlat düğmesine basmalısınız.

      Test Soruları:

Yeryüzünde milyonlarca canlı vardır. Bunların her birini incelemek çok zordur. Canlıları incelemek için ne yapılmıştır?
Veya Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?
Bitkileri üreme şekillerine göre sınıflandırırken hangi bölümü dikkate alınır?
Aşağıdaki hayvan ve üreme eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki canlılardan hangisinin beslenme şekli diğerlerinden farklıdır?
Ya da Aşağıdaki canlı guruplarının hangisinde fotosentez olayı görülür?
Eğrelti otu, kara yosunu gibi itkilerin ortak özelliği hangisidir?
Aşağıdaki canlılardan hangisini her yerde görmek mümkündür?
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Veya Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir anlam ifade etmektedir?
Ya da Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için geçerli değildir?
Aşağıdaki canlı sınıflarından hangisinin yaşam alanı diğerlerinden daha geniştir?
Ya da Aşağıdakilerden hangisi çöl ortamında yaşayan bitkilerdendir?
Aşağıdakilerden hangisi bitki çeşitliliğini en çok etkiler?
Bitkiler kendileri ve diğer canlılar için besin üretirler. Bitkilerini besin üretmesinde etkili olan bölümü hangisidir?
Vücut yapısında kemik ve iskelet sistemi bulunan hayvanların ortak adı nedir?
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi vücut yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğurarak çoğalan hayvanların ortak adı nedir?
Mikroskobik canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

      2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme Testi:

      Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. İnteraktif 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Üstelik güncel ve özenli bir çalışmadır. 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme çalışması oluşturulurken genellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle ders kitabı içeriklerinden yararlanılmıştır. Ancak 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bununla birlikte 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testinde kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı planlanmıştır. Diğer yandan 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle çalışma verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Ancak 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ancak bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Uygulama ve Değerlendirme:

      Etkileşimli 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testini çözerken özellikle alttaki yön oklarını kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle 2.Ünite Canlılar Dünyası Değerlendirme testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…