5.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Kültürümüz Konu Testi

23 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait öğelerden birisi değildir?
A) Gül suyu
B) Baklava
C) Lokum
D) Kolonya
Soru 2
Çay bitkisi Çin’den dünyaya yayılmış ve ülkemizde de sevilerek üretilen ve tüketilen bir içecek olmuştur. Çay hangi bölgemizde üretilmektedir?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
Soru 3
Kültürel özellikler zamanla değişmektedir. Aşağıdakilerden hangisi zaman içerisinde değişmeden varlığını sürdürmüştür?
A) Evlerimiz
B) Yiyeceklerimiz
C) Giyeceklerimiz
D) Halk oyunları
Soru 4
“Türklerin dünya mutfağına kazandırdığı bu yiyecek ve içeceği binlerce yıldır tüketiyoruz. Geçmişte yalnızca evlerde yapılırken günümüzde fabrikalarda da üretilmektedir. Meyvelisi, vanilyalısı derken çeşitleri arttı.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) yoğurt-ayran
B) baklava-börek
C) meşrubat-meyve
D) simit-çay
Soru 5
Kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve korumak kimin görevidir?
A) Hepimizin
B) Yasaların
C) Devletin
D) Milletin
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden birisi değildir?
A) Yılbaşı kutlamaları
B) Milli Bayramlar
C) Dini Bayramlar
D) Düğünler
Soru 7
Aşağıdaki değerlerimizden hangisi yöreden yöreye değişiklik göstermez?
A) Edebi eserler
B) Düğünler
C) El sanatları
D) Mimari
Soru 8
“Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi yaşadığımız yerin kültürel özellikleri benzerlik ve farklılıklar gösterir.” Aşağıdakilerden hangisi bölgeden bölgeye ya da yöreden yöreye farklılık göstermez?
A) Türküler
B) Dini değerler
C) Giyim
D) Yemekler
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların dilleri, inançları, yaptıkları sanat, giyimleri, yiyecekleri ve içecekleri gibi yaşamsal faaliyetleri arasında farklılıklar yoktur.
B) Kültürel özelliklerin bazıları, yıllar içinde farklı toplumların birbirleriyle etkileşmesinden ya da değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla değişirken, bazıları da korunur ve aradan uzun yıllar geçse de değişmez.
C) Yaşamsal faaliyetler toplumların kültürel özelliklerini belirler.
D) Kültürümüz başka kültürlerden etkilendiği gibi aynı ölçüde başka kültürleri de etkilemiştir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü oluşturan değerlerden birisi değildir?
A) Dilimiz
B) Gelenek ve göreneklerimiz
C) Doğal güzellikler
D) Tarihi eserler