5.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Ünite Testi

23 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras

5.Sınıf Kültür ve Miras

TEBRİKLER.

5.Sınıf Kültür ve Miras

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Tarım hayvancılık yanında dokumacılık, madencilik ve mobilyacılıkta ustalaştılar” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?
A
Hititler
B
Lidyalılar
C
İyonlar
D
Frigler
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya’daki Çatalhöyük’tür.
B
Frigler Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular.
C
İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler.
D
Anadolu’daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir.
Soru 3
Tatilde çok sayıda tarihî eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir?
A
İzmir saat kulesi
B
Uludağ
C
Abant Gölü
D
Düden Şelalesi
Soru 4
“Asma Bahçeler ve İştar Kapısı gibi önemli eserler inşa ettiler. Kralları Hammurabi kendi adıyla anılan kanunlar koydu.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?
A
Asurlar
B
Babiller
C
Sümerler
D
Urartular
Soru 5
“Ege kıyısındaki şehirlerini mimari eserlerle donattılar. Bilime önem verdiler, birçok bilim insanı yetiştirdiler. Fenike alfabesini alarak Latin alfabesine dönüşmesin katkıda bulundular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?
A
Lidyalılar
B
Frigler
C
İyonlar
D
Hititler
Soru 6
 • Ticaretin artmasıyla …………. parayı kullanmaya başladılar.
 • Düşünce özgürlüğüne önem veren …………. döneminde önemli düşünürler yetişti.
 • Arkeoloji müzelerinde Anadolu uygarlıklarına ait ………. bulunmaktadır.
 • Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A
Frigler
B
tarihi eserler
C
Lidyalılar
D
İyonlar
Soru 7
“Anadolu’ya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?
A
Asurlar
B
Urartular
C
Babiller
D
Sümerler
Soru 8
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdiğini söyleyen bir turist müzede aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait bir eser görmüş olamaz?
A
Sümerler
B
Hititler
C
Urartular
D
Frigler
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir.
B
Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır.
C
El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir.
D
Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir.
Soru 10
“Günlük hayatımızda birçok kültürel unsur çok uzun süredir yaşamaktadır. Örneğin yiyecek - içeceklerimiz, geleneklerimiz, kıyafetlerimiz uzun bir tarihi geçmiş sonucu bazıları değişerek bazıları değişmeden günümüze ulaşmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi değişime daha az uğramıştır?
A
Giysilerimiz
B
El sanatları
C
Yemekler
D
Yapı kültürü
Soru 11
“Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı, tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır.”Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Mimari eserler inşa etmişlerdir.
B
Bilimsel çalışmalar yapmışlardır.
C
Komşularıyla barış içinde yaşamışlardır.
D
Tarımla uğraşmışlardır.
Soru 12
“Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu üzerinde ticaret yaptılar. Takas usulüne son verip madeni parayı kullanmaya başladılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?
A
Lidyalılar
B
Frigler
C
Hititler
D
İyonlar
Soru 13
 • El sanatlarımız
 • Tarihî evlerimiz
 • Yönetim şeklimiz
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürümüzün öğelerinden değildir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
Soru 14
“Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş'i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa'ya barajlar, saraylar yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?
A
Lidyalılar
B
İyonlar
C
Urartular
D
Hititler
Soru 15
“Madencilik, seramik ve mobilyacılık alanlarında eserler verdiler. Başkentleri Tuşpa’ya kale ve su kanalları yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?
A
Hititler
B
Urartular
C
Lidyalılar
D
İyonlar
Soru 16
“Yazıyı buldular. Tapınak, okul ve depo olarak kullanılan zigguratlar yaptılar. Ay yılı esaslı takvimi buldular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?
A
Babiller
B
Asurlar
C
Sümerler
D
Urartular
Soru 17
 • Dilden dile nesilden nesile aktarılır.
 • Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır.
Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bayramlar
B
El sanatları
C
Orta oyunu
D
Türküler
Soru 18
Çevremizde tarihî mekânlar ve yapıtlar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi tarihi yapıtlardan birisi değildir?
A
Köprü
B
Kale
C
Kaldırım
D
Heykel
Soru 19
 • İsak Paşa Sarayı
 • Kütahya çinisi
 • Kayseri mantısı
Yukarıdaki kültürel öğeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine örnektir?
A
I-Mimari, II-El sanatı, III-Yemek
B
I-El sanatı, II-Giyim, III-Festival, şenlik
C
I-Mimari, II-Türkü, III-Halk oyunu
D
I-Halk oyunu II-El sanatı, III-Yemek
Soru 20
 • Ülkemizde bulunan ……………. arasında milli parklar da yer alır.
 • Halk oyunlarında oyuncular ………… giysiler giyerler.
 • Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ……….. günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz.Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?
A
tarihî eserler
B
geleneksel
C
bayram
D
doğal varlıklar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön