5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

24 Mart 20220Yazar:testimiz.com

5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme

5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Parçanın konusu nedir?   
A
Türkçenin oluşumu
B
Türk tarihi
C
Dillerin oluşumu
D
Türkçenin önemi
Soru 2

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.

Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Arif Nihat Asya

Bu dizelerde şair, aşağıdakilerin hangisine seslenmektedir?     
A
Bayrağa
B
Güneşe
C
İnsana
D
Vatana
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden–sonuç ilişkisi yoktur?   
A
Denizin fırtınalı olması onları tedirgin etmişti.
B
Otelin ikinci katı daha pahalıydı.
C
Dedem uzun yoldan geldiği için uyudu.
D
Onu evde göremeyince tepesi attı.
Soru 4
Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?   
A
Türkçe batı dillerine benzemez.
B
Diller zamanla oluşur.
C
Türkçe çok eski bir dildir.
D
Diller yaşanılan çağların sosyal hayat ve inanışından etkilenir.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?   
A
İnsanları sevmeyi öğrenmek çok büyük bir erdemdir.
B
Derslerinize mutlaka düzenli çalışın.
C
Afyon da Erzurum kadar soğuk olur.
D
Onu soğuk bir kış günü yolda buldum.
Soru 6
Parçada geçen akla yatkın” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?   
A
Aklın ürünü
B
Saçmalık
C
Akla uygun
D
Akıl dışı
Soru 7
“Kardeşim, bana yardım ediyor, annem de, o işi çabuk bitirin, diye bağırıyordu.” Cümlesindeki hangi sözcük grubu tırnak işareti içine alınmalıdır?   
A
Kardeşim bana yardım ediyor.
B
Yardım ediyor.
C
O işi çabuk bitirin.
D
Çabuk bitirin diye bağırıyordu.
Soru 8

“Selamlaşırken başımızı eğeriz. Çaresizlik ifadesi olarak ellerimizi açarız. Kızınca kaşlarımızı çatarız, üzülünce dudaklarımız sarkar ya da tedirgin olduğumuzda dudaklarımızı ısırırız. Vedalaşırken havaya öpücükler göndeririz veya el sallarız. Bütün bunlar içinde ek bir sözcük bile barındırmayan jest ve mimiklerdir. Dünyanın hemen her yerinde insanların anlaşabilmesine yardımcı olur.”

Parçaya göre insanlar selamlaşırken hangi hareketi yapar?   
A
Ellerini iki yana açarlar.
B
Başlarını eğerler.
C
Kaşlarını çatarlar.
D
Havaya öpücük atarlar.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır?   
A
On yıl sonra babamı ilk defa göreceğim için heyecanlandım.
B
Okuduğum hikaye çok güzeldi.
C
Sınavı kazandığını duyunca sevincinden havalara uçtu.
D
Ömer, bütün derslerden beş aldı.
Soru 10
Gurbete her………ayrılığın……..yaşarız.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?     
A
Giderken – coşkusu
B
Gelişimizde – ayrılık
C
Ayrılışımızda – sevincini
D
Gidişimizde – üzüntüsünü
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Ablam, ingilizce öğrenmek için kursa başladı.
B
Kurtuluş Savaşı’nın geçtiği yerler hakkında bilgi veriyordu.
C
Araştırmacılar, Mars’a insan göndermeyi planlıyor.
D
Bugün Türk Dil Kurumuna gidecekti.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? 
A
Biz o zamanlar mermer kırıkları ile oynardık.
B
Birinci olan çocuk benim arkadaşım.
C
Törene katılmadım çünkü haberim yoktu.
D
Derslerden sonra etüde kaldım.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–de” eki yanlış yazılmıştır?   
A
Siz de bizimle gelmelisiniz.
B
Annem, babam, kardeşim; üçü de çok iyidir.
C
Atatürk kalbimiz de yaşayacaktır.
D
Yurdumuzu da bayrağımız gibi çok severiz.
Soru 14

“Ayşe Yılmaz( )ın takdire değer özellikleri şunlardır ( ) Misafirperverlik ( ) doğruluk, hoşgörülük ve fedakarlıktır ( )”

( ) olan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?   
A
(‘) (;) (,) (.)
B
(:) (,) (,) (.)
C
(‘) (:) (,) (.)
D
(:) (,) (,) (.)
Soru 15
“O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir kişi yerine kullanılmıştır?   
A
O, bunların hepsini görmüş.
B
O zaman ben gidiyorum.
C
O dersi çok seviyorduk.
D
O kitabı ben de okudum.
Soru 16
Herkes tarafından kabul edilen düşüncelere ve bilgilere nesnel denilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel değildir?   
A
Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır.
B
En güzel göz rengi yeşildir.
C
Altın değerli bir madendir.
D
Depreme karşı önlem almak gereklidir.
Soru 17
"Isınmak" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?     
A
Soba yanınca sınıf hemen ısındı.
B
Biraz çalışınca araba motoru ısındı
C
Yeni gelen öğrenci sınıfa hemen ısındı
D
Hava ısınınca doğa canlandı
Soru 18

Köyümün hoş kokulu çamları,

Ovasında açan çiçekleri, ötüşen kuşları,

Kırlarında meleşen kuzuları,

Burnumda tütüyor dostlar.

Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu nedir?     
A
özlem
B
ümit
C
coşku
D
sevgi
Soru 19
“Bana suratını asma biraz gül.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gül kelimesi bu cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır?   
A
Gülleri suladın mı?
B
Bahçedeki gül biraz fazla büyümüş.
C
Sen gülünce güzelleşiyorsun.
D
Etrafta çok güzel güller var.
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere “ancak” sözcüğü getirilemez?
A
Kardeşim çok yaramaz…….. oldukça zekidir.
B
Onlarla ………… bir şartla anlaşabilirim.
C
Gerçeği anladı ………….. iş işten geçmişti
D
O kadar azarladım ……… bizi dinledi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön