5.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Testi

10 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Eş Anlamlı Sözcükler Etkileşimli Çalışma

Soru 1 Aşağıdaki dizelerden hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Şimdi tarlalarda güneş vardır. Karlar donmuştur otların uçlarında. B) Bekleme, ağlama, beni çağırma Tükendi dermanım gelemiyorum C) Gündüzler, ağ atıp tuttular beni Geceler, zindana attılar beni D) Karanlıkta bulutlar parçalanıyor Sokak lambaları birden yanıyor Soru 2 • Koskoca taşı eline alıp bahçeye fırlattı.

• Çeşmeyi kapatmayı unutunca su taştı.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş anlamlılık B) Eş seslilik C) Zıt anlamlılık D) Yakın anlamlılık Soru 3 “Cemal, boks karşılaşmasında altın madalya kazandı.” cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) spor B) sınav C) yarışma D) müsabaka Soru 4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?

A) Fil, bütün suyu hortumuyla çekti. B) Adam, kır saçlarını geriye doğru taram C) Kazdığı kuyuya sonunda kendisi düştü. D) Ağacın dalları bütün bahçeyi kaplıyordu. Soru 5 • En büyük servetimiz özgürlüktür. • İçimdeki öfke hiçbir zaman dinmedi.

• Çocuk, kaplumbağayı arka bahçede görmüş.

• Savaşın ağır sonuçlarına katlanmalıyız.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden birinin anlamdaşı değildir?

A) Harp B) Hürriyet C) Geri D) Kızgınlık Soru 6 Aşağıdakilerden hangisinde verilen sözcükler eş anlamlı değildir?

A) Komik-Mutlu B) Çeşit-Tür C) Hediye-Armağan D) Pay-Hisse Soru 7 1. Data: Veri

2. Faks: Belgegeçer

3. Link: İndirmek

4. İmitasyon: Taklit

Numaralanmış yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Soru 8 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?

A) Çayın kenarındaki kahvede biraz oturduk. B) Değerli bir şeyden her zaman verim alınmaz. C) Kümeste üç kaz, beş tavuk ve bir horoz vardı. D) Bu yolu takip ederseniz okula ulaşırsınız. Soru 9 Günümüzdeki gazetelerin pek azı gerçek haber yazıyor.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı olamaz?

A) uydurma B) yalan C) kötü D) düzmece Soru 10 Sabah erkenden yola çıkmıştık. Yorgunluk ve açlıktan gücümüz tükenmişti. Geç vakit kasabaya vardık.

Bu parçadaki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eş anlamlı sözcükler kullanılmıştır. B) Zıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır. C) Sesteş sözcükler kullanılmıştır. D) “Ulaşmak” anlamında bir sözcük kullanılmıştır. Soru 11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Bazı ilaçlar, zararlı bakterileri öldürürken yararlı bakterileri de öldürüyor. B) Uzun bir çalışmadan sonra zor sorular gözüme birden kolay geldi. C) Telefonumu kaybetmiştim ama sonra hemen buldum. D) Dün toplantıya gitmediğim için arkadaşlarımdan notları aldım. Soru 12 Kimileri takvim hazırlamaktan, kimileri bir bilgin kişiler meclisi kurmaktan söz etti. Endişelerini dile getirenler de oldu.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?

A) Bazıları B) Vakit C) Âlim D) Kaygı