6.Sınıf Matematik 4.Ünite Değerlendirme Test

26 Mart 2023 0 By testimiz.com

6.Sınıf Matematik 4.Ünite Değerlendirme

Test Çöz

 

Soru 1
3 . (x + 2) =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4x + 8
B) 2x + 8
C) 4x + 6
D) 3x + 6
Soru 2
(–16m + 3) + (9m + 5) =? cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8 m + 7
B) –8 m + 7
C) 7m + 8
D) –7m + 8
Soru 3
Mutlak değerin alabileceği en küçük değer 0 dır. |a + 4| ifadesinin en küçük değeri için |-5-2a| kaçtır?

 

A) 3
B) 9
C) 13
D) 17
Soru 4
(4m – 3) + (4m – 3) =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6m – 6
B) 6m – 8
C) 8m – 6
D) 8m – 8
Soru 5
(+2) + (+4) + (+1) işleminin sonucu kaçtır?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
Soru 6
40 – y cebirsel ifadesinin y = 18 için değeri hangisidir?

A) 22
B) 34
C) 25
D) 12
Soru 7
x/4 ve 4x + 7 cebirsel ifadelerinin değerlerini x = 24 için değeri hangisidir?
A) 75
B) 63
C) 96
D) 103
Soru 8
–5 ile +5’in 0 sayısına olan uzaklıkları kaç birimdir?

A) 10
B) 5
C) 4
D) 8
Soru 9
2,4,10,28, ……….. Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralını yazınız.

A) a=25
B) a=24
C) a=26
D) a=23
Soru 10
I-7I, I-4I, I+3I, I+13I mutlak değerleri verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) I+13I > I+3I > I-7I > I-4I
B) I+3I > I-7I > I-4I > I+13I
C) I+13I > I-7I > I+3I > I-4I
D) I+13I > I-7I > I-4I > I+3I
Soru 11
(13y – 10) + (–8y – 6) =? cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -5y – 12
B) 4y + 12
C) 4y – 16
D) 5y – 16
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir dik dörtgenin çevresini bulmada kullandığımız denklemdir?

A) Ç =a+b
B) Ç = 2 . (a + b)
C) Ç =a.b
D) Ç =4.(a+b)
Soru 13
3x – 2 ve 2x + 6 cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x + 2
B) 5x + 4
C) 8x + 6
D) 2x + 6
Soru 14
3a – 2 cebirsel ifadesinin a = 5 için değeri hangisidir?

A) 15
B) 17
C) 19
D) 13
Soru 15
2×2 + 3 cebirsel ifadesinin x = 6 için değeri hangisidir?
A) 75
B) 50
C) 45
D) 25
Soru 16
–8, +6, +10 ve –4 sayılarının mutlak değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
Soru 17
1,4,10,22, ………… Yukarıdaki sayı örüntüsünü izleyen üç terimini yazınız.

A) 46,94,125
B) 46,97,190
C) 46,94,195
D) 46,94,190
Soru 18
37,11,15, ………… Yukarıdaki sayı örüntüsünde 9. Sayı hangisidir?

A) 30
B) 32
C) 34
D) 35
Soru 19
9 . (3x + 5) =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 27x + 135
B) 27x + 45
C) 45x + 45
D) 45x + 27
Soru 20
8x + (7x – 1) =? cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15x – 1
B) 15x + 1
C) 13x + 1
D) 12x – 2