6.Sınıf Matematik Kesirleri Karşılaştıralım Konu Testi

2 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

 

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı doğrudur?

 

A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
Soru 3
sıralamasında m nin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır?
A) 55
B) 58
C) 57
D) 56
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı doğrudur?

 

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Soru 5
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

 

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
Soru 6
Şekilde sayı doğrusunda A noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 4
B) 3
C) 1
D) 2
Soru 7
Yukarıda verilen sayı doğrusunda A ve B noktalarına karşılık gelen kesirler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A > B
B) A < B
C) A = B
D) A > B > 1
Soru 8
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

 

A) 3
B) 2
C) 4
D) 1
Soru 9
Aşağıdaki kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

 

A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
Soru 10
Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde A noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 3
B) 4
C) 1
D) 2