6.Sınıf Matematik Kümelerin Gösterimleri Konu Testi

2 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
“Bir kümeyi oluşturan her nesne o kümenin elemanıdır.” A= {a,b,c,d,e} kümesinin kaç tane elemanı vardır?
A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
Soru 2
“Kümeye ait her elemanın sağladığı özelliğin küme parantezi içine yazılmasıyla yapılan gösterim, kümenin ortak özellik yöntemi ile gösterimidir.” Aşağıdaki kümelerden hangisi ortak özellik yöntemiyle gösterilmiştir?
A) H={Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma }
B) E={ k, l, m, n, o}
C) G={Uçamayan kuşlar }
D) D={1, 2, 3, 4, 5, 6 }
Soru 3
“B = {Arda, Emre, Hakan, Erdem, Mete} kümesi okulun basketbol takımında oynayanları göstermektedir. C = {Murat, Alper, Mehmet, Arda, Erdem, Mete} kümesi ise okulun voleybol takımında oynayanları temsil etmektedir.” B∩C kümesi hangisidir?
A) B∩C = {Emre, Hakan, Murat, Alper, Mehmet}
B) B∩C = {Arda, Mete, Murat}
C) B∩C = { Arda, Erdem, Mete, Mehmet}
D) B∩C = {Arda, Erdem, Mete}
Soru 4
A= {7,8,9,11,13,15}, B={11,12,14,15,16,17} olduğuna göre A∩B=? kümesi hangisidir?
A) A∩B={8,9,11,14}
B) A∩B={7,8,9,12,13,14,16,17}
C) A∩B={11,15}
D) A∩B={7,8,9,11,12,13,14,15,16,17}
Soru 5
A = {ilkbahar, yaz, sonbahar, kış} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bu küme “A” harfi ile adlandırılmıştır.
B) 5 elemanlı bir kümedir.
C) Mevsimler kümesidir.
D) Liste yöntemi ile gösterilmiştir.
Soru 6
K = {s, t, {p, r}, m} kümesi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I. s(K) = 5 II. p ∈ K III. s ∈ K IV. r ∉ K V. {p, r} ∈ K

A) Hepsi
B) I, II ve III ve V
C) III, IV ve V
D) I, II ve III
Soru 7
“Kümeye ait tüm elemanlar, küme parantezi olan “{ }” şekli içerisine aralarına virgül konularak gösterilir. Her eleman, küme parantezi içine yalnız bir kez yazılır ve elemanların yer değiştirmesi yeni bir küme oluşturmaz.” Bu gösterim nasıl adlandırılır?
A) Ortak özellik yöntemi
B) Liste yöntemi
C) Parantez yöntemi
D) Venn şeması yöntemi
Soru 8
“B = {Arda, Emre, Hakan, Erdem, Mete} kümesi okulun basketbol takımında oynayanları göstermektedir. C = {Murat, Alper, Mehmet, Arda, Erdem, Mete} kümesi ise okulun voleybol takımında oynayanları temsil etmektedir.” Bu iki kümenin eleman sayıları kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 11
D) 9
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi A = {Uçamayan kuşlar} kümesinin elemanı değildir?
A) Penguen
B) Deve kuşu
C) Kırlangıç
D) Tavuk
Soru 10
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 10’a kadar sayma sayıları.
B) 10 elemanlı bir küme.
C) 10’dan küçük doğal sayılar.
D) Sayıları oluşturan rakamlar.
Soru 11
A= {7,8,9,11,13,15}, B={11,12,14,15,16,17} olduğuna göre AUB=? kümesi hangisidir?
A) AUB={8,9,11,14}
B) AUB={11,15}
C) AUB={7,8,9,12,13,14,16,17}
D) AUB={7,8,9,11,12,13,14,15,16,17}
Soru 12
B= {elma, limon, armut, kiraz, erik} Buna göre aşağıdakilerden hangisi “B” kümesinin elemanı değildir?
A) Limon
B) Portakal
C) Kiraz
D) Erik
Soru 13
Elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
A) Uçan kediler.
B) Uçan balıklar.
C) Uçamayan kuşlar.
D) Uçan memeliler.
Soru 14
“KELEBEK” sözcüğünün harflerinin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır?
A) 6
B) 5
C) 7
D) 4
Soru 15
“B = {Arda, Emre, Hakan, Erdem, Mete} kümesi okulun basketbol takımında oynayanları göstermektedir. C = {Murat, Alper, Mehmet, Arda, Erdem, Mete} kümesi ise okulun voleybol takımında oynayanları temsil etmektedir.”Aşağıdakilerden hangisi her iki kümede de yer almaktadır?
A) Alper
B) Hakan
C) Arda
D) Emre