6.Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk ve Sosyal Bilimler Test Çöz

12 Ekim 2021 0 Yazar: testimiz.com

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk ve Sosyal Bilimler

 

6.Sınıf Atatürk Ve Sosyal Bilimler

TEBRİKLER.

6.Sınıf Atatürk Ve Sosyal Bilimler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Musta­fa Kemal Atatürk çağdaşlaşmanın temelini neye bağlamıştır?
A
Kadın haklarına
B
Bilime ve bilimsel araştırmalara
C
Kadın erkek eşitliğine
D
Eşitlik ve demokrasiye
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün büyük amaçlarından birisidir?
A
Halkta çevre bilinci uyandırmak,
B
Tarih araştırmalarını ertelemek,
C
Türk dilini yabancı dillerle zenginleştirmek,
D
Türkiye’yi çağdaş bir ülke yapmak,
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun görevlerinden birisi değildir?
A
Türk dilini yabancı sözcüklerle zenginleştirmek
B
Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
C
Türk dilini geliştirmek
D
Türk dili ile ilgili araştırmalar yapmak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kurmasının amaçlarından birisi değildir?
A
Türk dilini geliştirmek
B
Türk tarihine sahip çıkılmak
C
Tarih bilinci oluşturmak
D
Coğrafi keşiflere katılmak
Soru 5
Atatürk’ün Yeni Türk Harfleri kabul etmesin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A
Okuma yazma öğretmek
B
Yeni bir yazı dili geliştirmek
C
Türk dilini geliştirmek
D
Ülkede okur-yazar oranını artırmak
Soru 6
Bir ülkenin hızla gelişebilmesi için önce­likle halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesi gereklidir. Bu durumu fark eden Atatürk öncelikle hangi alanda yenilikler yapmaya önem vermiştir?
A
Siyasi alanlarda
B
Eğitim alanında
C
Bilimsel alanlarda
D
Toplumsal alanlarda
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı inkılapların özelliklerinden birisi değildir?
A
Modern ve yenilikçi olması,
B
Geleneksel olması,
C
Gelişmeye açık bir özelliğe sahip olması,
D
Aklın ve bilimin önderliğinde yapılması,
Soru 8
Atatürk’ün Türk Tarih Kurumu’nu kurma amacı nedir?
A
Türk tarihini araştırmak
B
Tarih yazmak
C
Yeni bir tarih oluşturmak
D
Tarihi eserleri korumak
Soru 9
Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan in­kılapların halka mal edilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabilece­ği yaygın bir teşkilata ihtiyaç vardı. Bu amaçla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A
Halkevleri
B
İlkokullar
C
Kütüphaneler
D
Üniversiteler
Soru 10
Atatürk zamanında Fen bilimleri, sosyal bilimler, görsel sanatlar ve arkeoloji gibi birçok alanda 1925 ile 1947 yılla­rı arasında Avrupa'ya 40 öğrenci gönderilmiştir. Bu çalışmanın amacı nedir?
A
Avrupa devletleri ile iyi ilişkiler kurmak
B
Avrupa toplumları ile kaynaşmayı sağlamak
C
Bilimsel araştırmalar yapmak
D
Eğitim alanında çağdaşlaşmayı sağlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün büyük amaçlarından birisidir?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Musta­fa Kemal Atatürk çağdaşlaşmanın temelini neye bağlamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı inkılapların özelliklerinden birisi değildir?
Bir ülkenin hızla gelişebilmesi için önce­likle halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesi gereklidir. Bu durumu fark eden Atatürk öncelikle hangi alanda yenilikler yapmaya önem vermiştir?
Atatürk zamanında Fen bilimleri, sosyal bilimler, görsel sanatlar ve arkeoloji gibi birçok alanda 1925 ile 1947 yılla­rı arasında Avrupa’ya 40 öğrenci gönderilmiştir. Bu çalışmanın amacı nedir?
Atatürk’ün Türk Tarih Kurumu’nu kurma amacı nedir?
Atatürk’ün Yeni Türk Harfleri kabul etmesin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun görevlerinden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kurmasının amaçlarından birisi değildir?
Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan in­kılapların halka mal edilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabilece­ği yaygın bir teşkilata ihtiyaç vardı. Bu amaçla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?