6.Sınıf Sosyal Bilgiler Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Konu Testi

9 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi hukuk bilimi ile ilgili bir yargıdır?  
A
Çevremizde yaşayan insanların davranışları ve kişilik özelliklerini tanımamızı ve onlarla iyi iletişim kurmamızı sağlar.
B
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları konu alan bilim dalıdır.
C
İçinde yaşadığımız toplumu yakından tanımamızı ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı ve toplumsal gelişmeye katkı yapmamızı sağlar.
D
İnsanda, doğru düşünebilmeyi ve bir probleme birçok yönden bakabilmeyi öğretir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adıdır?  
A
Antropoloji
B
Hukuk
C
Sosyoloji
D
Sosyal Bilimler
Soru 3
Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. Bir sosyal bilim olan coğrafyadan edindiğimiz bilgiler günlük hayatımızda birçok işe yarar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?  
A
Yaşadığımız çevrede görülen erozyon, heyelan vb. doğal afetlere karşı alınacak tedbirler konusunda görüş belirtebiliriz.
B
Sis, yağmur, kar, dolu vb. meteorolojik olaylarla karşılaştığımızda bu olayların nasıl oluştukları hakkında yorum yapabiliriz.
C
İçinde yaşadığımız toplumun geçmişini öğrenip kendi milletimizi tanımamızı sağlar.
D
Küresel ısınma, hava kirliliği vb. küresel çevre sorunları hakkında fikir yürütebiliriz.
Soru 4
İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini paylaşma ve bu faaliyetlerden doğan ilişkileri inceleyen bilim dalı hangisidir?  
A
Coğrafya
B
Ekonomi
C
Antropoloji
D
Felsefe
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, olayları ve aralarındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen bilimdir?  
A
Psikoloji
B
Sosyoloji
C
Antropoloji
D
Felsefe
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi insanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilimdir?    
A
Sosyoloji
B
Psikoloji
C
Antropoloji
D
Felsefe
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimi ile ilgili değildir?  
A
Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretip kendi milletini tanımasını, böylece bireylerin millî tarih ve millî kimlik bilinci kazanmasını sağlar.
B
Tarih, geçmişte yaşanan olayları yer ve zaman göstererek inceleyen bilimdir.
C
Tarihî bilgiler sayesinde kişiler güncel olayları daha iyi tahlil edip geleceğe dair daha doğru tahminlerde bulunurlar.
D
Tarih, eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen kazı bilimidir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmaya yönelik soru sorma, sorgulama bilimidir?  
A
Antropoloji
B
Felsefe
C
Sosyoloji
D
Psikoloji
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi sosyoloji bilimi ile ilgili bir yargıdır?  
A
Çevremizde yaşayan insanların davranışları ve kişilik özelliklerini tanımamızı ve onlarla iyi iletişim kurmamızı sağlar.
B
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları konu alan bilim dalıdır.
C
İçinde yaşadığımız toplumu yakından tanımamızı ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı ve toplumsal gelişmeye katkı yapmamızı sağlar.
D
İnsanda, doğru düşünebilmeyi ve bir probleme birçok yönden bakabilmeyi öğretir.
Soru 10
Sosyal bilimlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
Ekonomi - İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme faaliyetlerinden doğan ilişkilerin bütünüdür.
B
Sosyoloji - Toplumların sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki faaliyetlerini inceler.
C
Kronoloji - Tarih öncesi ve. tarihi çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim dalıdır.
D
Tarih - İnsan topluluklarının geçmişte yaşadıkları siyasal ve sosyal olayları, yazılı ve yazısız belgeler ışığında, neden-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek objektif olarak inceleyen bilim dalıdır.
Soru 11
  • Sebze ve meyve halinde gördüğümüz tarımsal ürünlerin hangi ilimizde ve bölgemizde daha çok üretildiğini söyleyebiliriz.
  • Bir turiste yaşadığımız ildeki doğal güzellikler ve tarihî eserler hakkında bilgi verebiliriz.
  • Yaşadığımız ilin nüfus özellikleri hakkında görüş belirtebiliriz.
Yukarıdaki anlatımlar hangi bilim dalı ile ilgilidir?  
A
Antropoloji
B
Coğrafya
C
Felsefe
D
Ekonomi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi insanın niteliğine ilişkin daha çok bilgiyi gün yüzüne çıkarmaya çalışan, insanlar ve davranışları hakkında genellemeler üretmeye ve insan çeşitliliğini anlamaya çalışan sosyal bilimdir?  
A
Sosyoloji
B
Antropoloji
C
Psikoloji
D
Felsefe
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adıdır?
Aşağıdakilerden hangisi insanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilimdir?
Aşağıdakilerden hangisi toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, olayları ve aralarındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen bilimdir?
Aşağıdakilerden hangisi varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmaya yönelik soru sorma, sorgulama bilimidir?
Aşağıdakilerden hangisi insanın niteliğine ilişkin daha çok bilgiyi gün yüzüne çıkarmaya çalışan, insanlar ve davranışları hakkında genellemeler üretmeye ve insan çeşitliliğini anlamaya çalışan sosyal bilimdir?
Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimi ile ilgili değildir?
Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. Bir sosyal bilim olan coğrafyadan edindiğimiz bilgiler günlük hayatımızda birçok işe yarar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? 
Aşağıda verilenlerden hangisi hukuk bilimi ile ilgili bir yargıdır?
Aşağıda verilenlerden hangisi sosyoloji bilimi ile ilgili bir yargıdır?
İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini paylaşma ve bu faaliyetlerden doğan ilişkileri inceleyen bilim dalı hangisidir?
  • Sebze ve meyve halinde gördüğümüz tarımsal ürünlerin hangi ilimizde ve bölgemizde daha çok üretildiğini söyleyebiliriz.
  • Bir turiste yaşadığımız ildeki doğal güzellikler ve tarihî eserler hakkında bilgi verebiliriz.
  • Yaşadığımız ilin nüfus özellikleri hakkında görüş belirtebiliriz.

Yukarıdaki anlatımlar hangi bilim dalı ile ilgilidir?

Sosyal bilimlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?