7.Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı Test Çöz

19 Eylül 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

7.Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı Test Çöz

TEBRİKLER.

7.Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisi Hz. İsa’ya verilen mucizelerden biri değildir?
A
Beşikte iken konuşması
B
Asasının yılana dönüşmesi
C
Doğuştan körü iyileştirmesi
D
Gökten sofra indirilmesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahlarının cezasını çekinceye kadar kalacakları yerdir?
A
Ahret
B
Cennet
C
Cehennem
D
Kıyamet
Soru 3
Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Her zamana Allah’a itaat etmektedirler.
B
Allah(c.) tarafından belirli görevleri yerine getirmek üzere yaratılmışlardır.
C
Ruhani ve nurani varlıklardır.
D
Bu dünyada görevlendirilmemiştir.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi batıl inançlardan birisi değildir?
A
Cin çağırmak, bilgi almak.
B
Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak.
C
Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak.
D
Çağırıldığında ruhların geldiğini kabul etmek.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi terazinin adıdır?
A
Ba’s
B
Amel defteri
C
Mizan
D
Haşr
Soru 6
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi cinlerle ilgili doğru değildir?
A
Gözle görülmezler ya da hissedemeyiz.
B
Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
C
Geleceği ve gaybı bilemezler.
D
Nurdan yaratılmışlardır.
Soru 7
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
İnsan varlıkların bir kısmını algılayabilmektedir.
B
Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları yaratan Allah’tır.
C
Mikroplar gibi bazı varlıklar araçlar yardımıyla görülebilmektedir.
D
Duyu organlarıyla algılanamayan hiçbir varlık yoktur.
Soru 8
Gayb; duyu organlarımızla algılayamadığımız ancak Allah’ın (c.c.) varlığını bildirdiği alem gibi anlamlara gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi gayb alemi ile ilgili değildir?
A
Cennet
B
Kitap
C
Melek
D
Ahret
Soru 9
Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi doğru değildir?
A
Cennetlikler için yapılmış köşklerin altından ırmaklar akar.
B
Cennetteki varlıklar sürekli ibadet halindedir.
C
Cennettekilere hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur.
D
Cennette boş ve yalan söz de işitilmez.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?
A
Yaptıklarının hesabını vereceğini kabul etmek.
B
Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak.
C
İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak.
D
İslam’ın beş esasından birini benimsemek.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Peygamberden Kur’an dinleyerek ona iman edenleri vardır.
B
Geleceği ve gaybı bilemezler.
C
İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.
D
Ateşten yaratılmışlardır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?
A
Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar ancak Allah’ın (c.c.) istediği çeşitli şekillerde görünebilirler.
B
İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.
C
Melekler nurdan yaratılmışlardır.
D
Melekler sürekli bizimle oldukları için varlıklarını her zaman hissedebiliriz.
Soru 13
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A
Münker Nekir: Ölen her insanı sorgular.
B
Mikail: Kıyameti başlatmak için sûra üfler.
C
Azrail: İnsana hayat verir.
D
Cebrail: Can alır.
Soru 14
Bazı varlıkları göremeyiz veya algılayamayız. Bu varlıkları Allah (c.c.) bize bildirdiği kadarıyla biliriz. Aşağıdaki varlıklardan hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Cin
B
Melek
C
Ahiret
D
Hücre
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir?
A
İsrafil Mikail
B
Cebrail
C
Kiramen Kâtibin
D
Münker Nekir
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri olmayan ve sürekli olarak Allah’a ibadet hâlinde olan varlıkların ortak adıdır?
A
Cin
B
Ruh
C
Şeytan
D
Melek
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklara verilen addır?
A
Melek
B
Cin
C
Ruh
D
Şeytan
Soru 18
Aşağıda verilen meleklerin görevleri ile ilgili hangisi doğru değildir?
A
Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.
B
Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.
C
Cebrail: Allah’ın gönderdiği vahyi getirmekle görevlidir.
D
İsrafil: Öldükten sonra insanları sorgulamakla görevlidir.
Soru 19
Ahrete inanan birinden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A
Adaletli davranması.
B
Yakınlarına çıkar sağlaması.
C
Akrabaları koruyup gözetmesi.
D
Çevresine duyarlı olması.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerdir?
A
İsrafil Mikail
B
Azrail
C
Kiramen Kâtibin
D
Münker Nekir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen meleklerin görevleri ile ilgili hangisi doğru değildir?
Bazı varlıkları göremeyiz veya algılayamayız. Bu varlıkları Allah (c.c.) bize bildirdiği kadarıyla biliriz. Aşağıdaki varlıklardan hangisi bunlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri olmayan ve sürekli olarak Allah’a ibadet hâlinde olan varlıkların ortak adıdır?
Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi cinlerle ilgili doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklara verilen addır?
Aşağıdakilerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir?
Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerdir?
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?
Gayb; duyu organlarımızla algılayamadığımız ancak Allah’ın (c.c.) varlığını bildirdiği alem gibi anlamlara gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi gayb alemi ile ilgili değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi batıl inançlardan birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?
Ahrete inanan birinden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
Aşağıdakilerin hangisi Hz. İsa’ya verilen mucizelerden biri değildir?
Aşağıda verilen cennet tasvirlerinden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahlarının cezasını çekinceye kadar kalacakları yerdir?
Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi terazinin adıdır?
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?