7.Sınıf Fen Bilimleri Sürtünme Kuvveti ve Kinetik Enerji Konu Testi

20 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi hava direncini artırmak için yapılmıştır?
A) Uçakların tasarımı
B) Paraşüt
C) Okun ucu
D) Spor arabaların tasarımı
Soru 2
Hava ve su direnci aşağıdakilerden hangisinin azalmasına neden olur?
A) Sürtünme kuvvetinin
B) Yer çekiminin
C) Potansiyel enerjinin
D) Kinetik enerjinin
Soru 3
Havanın içinde hareket eden bir cisme hareketini engelleyici yönde etki eden sürtünme kuvvetine ne denir?
A) Yer çekimi
B) Merkezkaç kuvveti
C) Rüzgar direnci
D) Hava direnci
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi günlük yaşamda kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüşmesine örnek oluşturmaz?
A) Atmosfere giren gök taşlarının yanması.
B) Güneş ışığı altında bırakılan suyun ısınması.
C) Ani fren yapan arabanın tekerleğinin ısınması.
D) Eller birbirine sürtüldüğünde ellerin ısınması.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hareket hâlindeki cisimleri yavaşlatan hatta durduran bir kuvvet olduğundan cisimlerin süratinin azalmasına neden olur?
A) Sürtünme kuvveti
B) Yer çekimi kuvveti
C) Kütle çekimi kuvveti
D) Merkezkaç kuvveti
Soru 6
Islak ve kaygan zeminde hareket etmenin zor olmasının temel nedeni hangisidir?
A) Hava direncinin az olması.
B) Sürtünme kuvvetinin çok olması.
C) Sürtünme kuvvetinin az olması.
D) Hava direncinin çok olması.
Soru 7
Cisimlerin hareket ettiği yüzeylerle arasında etkileşim vardır. Bu etkileşimden dolayı harekete karşı, zıt yönde bir tepki oluşur. Temas eden yüzeylerin arasında hareketi zorlaştıracak veya engelleyecek biçimde ortaya çıkan etkiye ne denir?
A) Hava direnci
B) Kinetik enerji
C) Potansiyel enerji
D) Sürtünme kuvveti
Soru 8
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Havanın içinde hareket eden bir cisme hareketini engelleyici yönde etki eden sürtünme kuvvetine hava direnci denir.
B) Hava ve suda hareket eden taşıtlar hava ve su direncinden en fazla etkilenecek şekilde tasarlanır.
C) Hava ve su direnci de cisimlerin süratinin dolayısıyla kinetik enerjisinin azalmasına neden olur.
D) Suda hareket eden bir cisme etki eden sürtünme kuvvetine ise su direnci denir.
Soru 9
Hareketli cisimlerin sürati azaldığında hangisinde azalma görülür?
A) Potansiyel enerji
B) Hava direnci
C) Kinetik enerji
D) Sürtünme kuvveti
Soru 10
Bir cismi az pürüzlü yüzeyde hareket ettirmek çok pürüzlü yüzeylere göre daha kolaydır. Bunun nedeni nedir?
A) Pürüzsüz yüzeyde sürtünme kuvveti azdır.
B) Pürüzlü yüzeyde sürtünme kuvveti azdır.
C) Pürüzsüz yüzeyde sürtünme kuvveti fazladır.
D) Pürüzlü yüzeyde sürtünme kuvveti yoktur.
Soru 11
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Sürtünme kuvveti her zaman işlerimizi zorlaştırır.
B) Sürtünme kuvveti kinetik enerjiyi azaltır.
C) Sürtünme kuvveti cisimlerin hızını azaltır.
D) Sürtünme kuvveti ısı ve elektrik enerjisine dönüşebilir.
Soru 12
Aşağıda verilen sürtünme kuvveti hakkında bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Sürtünme kuvveti kinetik enerjinin yok olmasına neden olur.
B) Sürtünme kuvveti ısı enerjisine dönüşebilir.
C) Sürtünme kuvveti hareket yönüne zıttır.
D) Havadaki sürtünme kuvveti sudaki sürtünme kuvvetinden azdır.