7. Sınıf Sesteş Sözcükler Test

12 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf Sesteş Sözcükler

Test Çöz

İndir

 

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ayraç içerisinde verilen sözcük sesteş değildir?
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük iki anlamıyla birlikte kullanılmıştır?
Niçin kondun a bülbül

 

Bağımdaki asmaya

Ben yarimden ayrılmam

Götürseler asmaya

Yukarıdaki dörtlükte “asma” sözcüğü için hangisi söylenebilir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş sözcükler kullanılmıştır?
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sesteşi olan sözcük yüklem olarak kullanılmıştır?
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmamıştır?
Aşağıda verilen cümlelerde belirtilen sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
“Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akıcı olmayan, duygudan yoksun” anlamında kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ daire” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ tuş ” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kır ” sözcüğü, “ Bazı sözler beni kırabilir.” anlamında kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ saz” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?