7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

27 Ekim 2021 0 By testimiz.com

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

 

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A
O, her zaman bana saygılı davranır.
B
Öyle hızlı koşar ki kimse ona yetişemez.
C
Bu konuda kendin karar vermelisin.
D
Benim çantam kardeşiminkinden büyük.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A
Yeni örtüyü masaya serdik.
B
Keşke şimdi o şehirde olsam.
C
En son o bindi otobüse.
D
Çamaşır balkondan aşağı düştü.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?
A
Yaz tatili boyunca yirmi kitap okudum.
B
Ağaçların yapraklarını tek tek incelemiş.
C
Suçlarını bildiğinden sessizce bekledi.
D
Evimizin bahçesi bu yıl çok güzelleşti.
Soru 4
“Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamında kullanılmıştır?
A
Yeni gelen öğretmen bize ısındı.
B
Tenceredeki su ısındı.
C
Hava ısınınca karıncalar ortaya çıktı.
D
Şömineyi yakınca salon hemen ısındı.
Soru 5

İki insan birbirinin farkına varırsa iletişim başlar. Bir göndericiden gelen mesajı alan alıcı, mesajın algılandığını gösteren tepkiler verir. Bu şekilde bir iletişim gerçekleşir.

Paragrafa göre hangisi iletişim eylemi sayılmaz?
A
Yaramazlık yapan çocuğun gülümseyen annesini görmesi
B
Bir konferansa dinleyici olarak katılmak
C
Dışarı çıkan çocuğa babasının “Hırkanı giy.” demesi ve çocuğun cevap vermesi
D
Bir oyunu izleyenlerin oyun sonundaki alkışları
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde sayının yazılışı yanlıştır?
A
Annem onüç yaşındayken Ankara’ya gelmiş.
B
Cebimde yüz yetmiş liram vardı.
C
Kitabı yirmi dört liraya aldım.
D
Buralar iki yüz yıl önce ormanlıkmış.
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bir hayvan beslemek veya bitki yetiştirmek insanlarla iletişim kuramamanın bir sonucudur.
B
İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resme karikatür denir.
C
Kitle iletişim araçları çok sayıda insana aynı mesajı, aynı anda ulaştırabilme özelliğine sahiptir.
D
Gökyüzüne gönderilen dumanlar, mağara duvarlarına çizilen resimler, haber ulaştırmak için kullanılan güvercinler, gemicilere yol gösteren fenerler iletişim yollarından bazılarıdır.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?
A
Üçüncü kata inip çıkmaktan yorulmuştu.
B
Sığ sularda yüzen, derinlerin güzelliğini keşfedemez.
C
Bu davranışı ne ilk ne de sondu.
D
Anadolu’nun bitmez tükenmez madenleri vardır.
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?  
A
Liseye Anıttepe Lisesi’nde okumuş.
B
Bu yaz sefiller adlı kitabı okudum.
C
Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.
D
Kışın Akdeniz sahillerinde pek turist olmaz.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almıştır?
A
Dost dost diye nicesine sarıldım.
B
Ay tutulmasını izledik.
C
Küçükler büyüklere saygılı olmalıdır.
D
Benim canım arkadaşım nasıl?
Soru 11

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55'ini, kulaktan gelen mesajlar %38'ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7'sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
İlk izlenimler
B
Beden dili
C
Kişilik tahmini
D
Sözsüz mesaj
Soru 12
Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.
Yukarıdaki paragrafta hangi bildirme kipi yoktur?  
A
Görülen geçmiş zaman
B
Geniş zaman
C
Gelecek zaman
D
Şimdiki zaman
Soru 13
“Mevsim yazdı” cümlesinde geçen “yaz” sözcüğü ile “yaz-” fiilinin aralarındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sesteşlik
B
Anlamdaşlık
C
Deyim
D
Zıt anlamlılık
Soru 14
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A
Sergi, saat 17.00'de açılacakmış.
B
Bir gurup yabancı üniversitede okumak için başvurdu.
C
Karma karışık bir odada ders çalışamam.
D
Onaltılık notayı çalmakta zorlanıyorum.
Soru 15

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55'ini, kulaktan gelen mesajlar %38'ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7'sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

 

Doğan CUCELOĞLU

 Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bir insanın kişiliğini anlamak istersek o kişinin tavır ve davranışlarına bakmalıyız.
B
Tanıştığımız biriyle yaptığımız konuşmada kullandığımız kelimeler büyük bir öneme sahiptir.
C
İletişimde beden dili sözlü iletişimden daha önemlidir.
D
Gözümüzün verdiği mesajlar esas anlatmak istediklerimizi gösterir.
Soru 16

“İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın.” (Sâdi Şirazî)

Yukarıda anlatılmak istenen fikirle örtüşmeyen cümle hangisidir?
A
Çok muhabbet tez ayrılık getirir.
B
İnsan sosyal bir varlıktır ve herkesle samimi olmalıdır.
C
Yaşamda yalnız kalmış kimse mutsuz olur.
D
Kapıyı hızlı çarpıp çıkma, geri dönmek zorunda kalabilirsin.
Soru 17

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55'ini, kulaktan gelen mesajlar %38'ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7'sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi “sözsüz mesaj” ifadesinin içinde değildir?
A
Nasıl göründüğümüz
B
Nasıl konuştuğumuz
C
Ne söylediğimiz
D
Yüz ifademiz
Soru 18
Hangi seçenekteki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A
siyah- kara
B
fayda - yarar
C
özgürlük - barış
D
tercüme - çeviri
Soru 19
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamdaşı vardır?
A
bulut
B
çehre
C
hava
D
dut
Soru 20
Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır?
A
5
B
4
C
6
D
7
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55’ini, kulaktan gelen mesajlar %38’ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7’sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

 Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55’ini, kulaktan gelen mesajlar %38’ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7’sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55’ini, kulaktan gelen mesajlar %38’ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7’sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi “sözsüz mesaj” ifadesinin içinde değildir?

İki insan birbirinin farkına varırsa iletişim başlar. Bir göndericiden gelen mesajı alan alıcı, mesajın algılandığını gösteren tepkiler verir. Bu şekilde bir iletişim gerçekleşir.

Paragrafa göre hangisi iletişim eylemi sayılmaz?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?
Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır?

Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.

Yukarıdaki paragrafta hangi bildirme kipi yoktur?

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
“İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın.” (Sâdi Şirazî)

Yukarıda anlatılmak istenen fikirle örtüşmeyen cümle hangisidir?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamında kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almıştır?
Hangi seçenekteki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamdaşı vardır?
“Mevsim yazdı” cümlesinde geçen “yaz” sözcüğü ile “yaz-” fiilinin aralarındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerin hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir?
Aşağıdakilerin hangisinde sayının yazılışı yanlıştır?