8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Konu Testi

18 Ekim 20212Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

 

8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

TEBRİKLER.

8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir? 
A
İngiltere-Rusya-Amerika-İtalya
B
İngiltere-Rusya-Almanya-Fransa
C
İngiltere-İtalya-Almanya-Rusya
D
İngiltere-Rusya-Fransa-İtalya
Soru 2
Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden   hangisidir. 
A
Ekonomik rekabet
B
Sömürgecilik yarışı
C
Alsas ve Loren
D
Panslavizm
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?  
A
Sömürgecilik yarışı
B
İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
C
Siyasi bloklaşma
D
Hızlı silahlanma
Soru 4
Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
A
Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
B
Fransız ihtilali – Açlık
C
Açlık – Irkçılık
D
Sanayi devrimi – Irkçılık
Soru 5
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir? 
A
Fransa
B
Almanya
C
Rusya
D
İngiltere
Soru 6
Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar    kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak     üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.            Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?
A
İşçi sınıfının ortaya çıkması
B
Üretimde kalitenin artması
C
Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
D
Sömürgecilik yarışının hızlanması
Soru 7
Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Yunanistan
B
İtalya
C
Bulgaristan
D
Romanya
Soru 8
Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? 
A
Almanya
B
İtalya
C
Rusya
D
Avusturya-Macaristan
Soru 9
Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
A
Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
B
Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.
C
Rusya’ya yardım ulaştırmak.
D
Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.
Soru 10
Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu? 
A
Rusya’nın Osmanlı Devletine saldırması ile
B
Avusturya-Macaristan’ın, Sırbistan’a saldırması ile.
C
Almanya’nın Fransa’ya saldırması ile
D
İngiltere’nin Almanya’ya saldırması ile
Soru 11
19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
A
İngiltere-Almanya
B
İngiltere-Fransa
C
İtalya-Almanya
D
Fransa-İtalya
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz? 
A
Osmanlı Devleti
B
İngiltere
C
Almanya
D
Avusturya-Macaristan
Soru 13
I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? 
A
Sınırların değişmesine
B
Rejim değişikliklerine
C
İmparatorlukların dağılmasına
D
Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine
Soru 14
Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Ümmetçilik
B
Sömürgecilik
C
Milliyetçilik
D
Osmanlıcılık
Soru 15
Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?   
A
Almanya-Avusturya
B
Almanya-İtalya
C
İngiltere-Fransa
D
İtalya-Fransa
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
A
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
B
Sömürgeler elde etmek
C
Yeni cepheler açmak
D
Kaybedilen yerleri geri almak
Soru 17
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? 
A
Suriye
B
Kafkas
C
Kanal
D
Çanakkale
Soru 18
Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Yeni cephelerin açılması
B
İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması
C
Almanya’nın savaştan yenik düşmesi
D
Savaşın uzaması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?
A
Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan
B
Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan
C
Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
D
İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ? 
A
Yeni cepheler açmak
B
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
C
Halifelik nüfuzundan yararlanmak
D
Ruslarla işbirliği yapmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?
Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?
Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden   hangisidir.
Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar     kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak      üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.             Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?
Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir? 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?
Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?