8.Sınıf İnkılap Tarihi Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünite Testi

18 Ekim 2021 3 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Millî Uyanış

8.Sınıf Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Başla

TEBRİKLER.

8.Sınıf Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?
Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında yer almaz?
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. – İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. – İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
19. yy. boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Amasya Genelgesi’nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir’in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin’i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?