8.Sınıf İnkılap Tarihi Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünite Testi

18 Ekim 20213Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Millî Uyanış

8.Sınıf Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

TEBRİKLER.

8.Sınıf Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
A
Havza Genelgesi’nde
B
Amasya Genelgesi’nde
C
Sivas Kongresi’nde
D
Erzurum Kongresi’nde
Soru 2
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
A
Hükûmet kurmak gereklidir.
B
Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
C
Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
D
TBMM’nin üstünde güç yoktur.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
A
Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması
B
Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi
C
Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi
D
Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması
Soru 4
Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?
A
Kongreler
B
Düzenli ordu
C
Millî cemiyetler
D
Kuvayımilliye
Soru 5
Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A
Havza Genelgesi
B
Amasya Genelgesi
C
Sivas Kongresi
D
Erzurum Kongresi
Soru 6
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
A
TBMM’nin açılmasıyla
B
Misakımillî’nin kabul edilmesiyle
C
Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
D
İstanbul’un işgal edilmesiyle
Soru 7
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
A
Pontus Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
Wilson Prensipleri Cemiyeti
D
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A
Devletin yeniden Avrupa'da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi
B
İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması
C
Almanya'ya Ortadoğu'da Pazar sağlamak istemesi
D
Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
Soru 9
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
A
Gümrü Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Lozan Antlaşması
D
Atina Antlaşması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
A
Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
B
Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurulmasını engellemek
C
Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak
D
Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
Soru 11
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A
Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
B
Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine
C
Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
D
Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
A
İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememişlerdir.
B
Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.
C
İstanbul işgale uğramıştır.
D
Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında yer almaz?
A
Geçici bir hükûmet kurulmalıdır.
B
Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
C
Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
D
Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.
Soru 14
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir'in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin'i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Yunan askerlerine şahsi kin duyuyor olması
B
İzmir'in işgaline tepki olarak
C
Yunanlılar tarafından aranan ve yakalanacak bir suçlu olması
D
Doğum yeri olan Selanik'in işgal edilmiş olması
Soru 15
Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. - İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. - İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Amasya Genelgesi
B
Havza Mitingi
C
Samsun Raporu
D
Erzurum Kongresi
Soru 16
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
Saltanatın kaldırılması
B
TBMM’nin açılması
C
İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
D
Kuvayımilliye’nin oluşması
Soru 17
19. yy. boyunca Avrupa'da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Demokratik haklar elde etme çabası
B
İmparatorluklardaki ayaklanmalar
C
Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları
D
Kralların yetkilerini genişletme isteği
Soru 18
Amasya Genelgesi'nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?
A
Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
B
Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
C
Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
D
İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
Soru 19
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
A
Filistin Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Kafkas Cephesi
D
Galiçya Cephesi
Soru 20
Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
A
Amasya Genelgesi
B
Sivas Kongresi
C
Erzurum Kongresi
D
Havza Genelgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?
Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında yer almaz?
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. – İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. – İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
19. yy. boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Amasya Genelgesi’nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir’in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin’i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?