8.Sınıf İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması Konu Testi

18 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması

8.Sınıf İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması Test Çöz

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesine göre Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir?  
A
Osmanlı ordusu terhis edilecek, cephane ve donanım İtilaf Devletleri’nin kontrolüne girecek
B
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeye düşüren bir durum karşısında istedikleri yeri işgal edebilecek
C
Çanakkale ve İstanbul Boğazları geçişe açılacak
D
Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa burası işgal edilecek.
Soru 2
Mondros ateşkes Anlaşması’nın İtlaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. şeklindeki maddesi aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?     
A
İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
B
İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlamıştır.
C
Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır.
D
Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
Soru 3
İtilaf Devletleri’nin Paris Barış Konferansı’ndan önce aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar gereği Batı Anadolu’yu İtalyanlara vaat ettiği halde Paris Barış Konferansı’nda bu bölgeyi Yunanlılarla vermelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Yunanistan’ın Batı Anadolu’ya daha yakın olması.
B
İtilaf Devletleri’nin Batı Anadolu’da güçlü İtalya yerine zayıf bir Yunanistan’ı tercih etmeleri.
C
Yunanlılarla Türklerin daha iyi uyum sağlayabileceklerini düşünmeleri..
D
Yunan ordusunun kendilerine daha çok destek olmasını istemeleri.
Soru 4
Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri de işgal edebilecekler maddesi hangi gizli amaca yönelikti?  
A
İstanbul Hükümeti’nin doğu illeriyle bağlantısını kesmek
B
Doğu illerinde Rus ilerleyişine engel olmak
C
Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurmak
D
Doğu illerinde güvenliği sağlamak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, İzmir’in işgal edilmesinin sonuçlarından değildir?
A
İtalya ile İtilaf Devletleri’nin arasının açılması.
B
Ulusal bilincin uyanması.
C
Kuvayı Milliye’nin kurulması.
D
Türk–Yunan dostluğunun artması.
Soru 6
İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. Maddesini gerekçe göstererek yurdumuzun çeşitli yerlerini işgal etmeye başladı. Bu işgalle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?     
A
İngilizler ilk olarak Musul’u, daha sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etti. Samsun, Çanakkale, Kars, Batum ve Ardahan’a asker çıkardı.
B
İtalyanlar ise Antalya, Konya ve Muğla çevresini işgal etti.
C
Fransızlar Adana ve Mersin çevresini işgal etti.
D
Ruslar ve Ermeniler Doğu Anadolu Bölgesi’ni işgal etti.
Soru 7
Mondros ateşkes Anlaşması’nın - Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. şeklindeki maddesi aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?   
A
Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
B
Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır.
C
İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlamıştır.
D
İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
Soru 8
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle Osmanlı toprakları işgale açık hale getirilmiştir?     
A
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeye düşüren bir durum karşısında istedikleri yeri işgal edebilecek.
B
Demiryolları, Toros Tünelleri ve haberleşme hattı İtilaf Devletleri’nin kontrolüne girecek.
C
İran ve Kafkasya’daki Türk birlikleri geri çekilecek.
D
Çanakkale ve İstanbul Boğazları geçişe açılacak.
Soru 9
İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti’nin ulaşım ve haberleşme araçlarına el koyarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?   
A
Haberleşme hatlarını yenilemek ve modernleştirmek.
B
Anadolu’daki direniş hareketini desteklemek.
C
Azınlık isyanlarını engellemek.
D
İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlamıştır.
Soru 10
İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra -Türklerin Batı Anadolu’daki azınlıkları katletmek üzere.- şeklindeki yalan bir haberi dünyaya yaymalarının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?   
A
TBMM’ye karşı olan isyanları desteklemek.
B
Anadolu’daki azınlıkların faaliyetini arttırmak.
C
Yunanlıların İzmir’i işgal etmelerine gerekçe hazırlamak.
D
İstanbul Hükümeti’ne olan güveni azaltmak.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devlet’ini içine düştüğü zor durumdan kurtarmak amacıyla yapılan çalışmalardan birisi değildir?  
A
Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesi.
B
Milletler Cemiyeti’nin kurulması.
C
Manda ve himaye yanlısı dernekler kurulması.
D
Yararlı cemiyetlerin kurulması.
Soru 12
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu İttifak Devletleri, I. Dünya Savaşında yenildi. Osmanlı Devleti de İtilaf devletleriyle Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzaladı( 30 Ekim 1918 ). Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Anadolu’nun işgaline gerekçe olmuştur?  
A
Bütün haberleşme istasyonları (telsiz, telgraf vb.) İtilaf Devletleri’nce denetim altına alınacak.
B
İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikeye düşürecek bir durum olursa istediği yeri işgal edebilecektir.
C
Bütün demiryolu istasyonları, Toros tünelleri, telgraf hatları, liman ve tersaneler İtilaf Devletleri’nin kontrolüne girecektir.
D
Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu İttifak Devletleri, I. Dünya Savaşında yenildi. Osmanlı Devleti de İtilaf devletleriyle Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzaladı( 30 Ekim 1918 ). Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Anadolu’nun işgaline gerekçe olmuştur?  
Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri de işgal edebilecekler maddesi hangi gizli amaca yönelikti?  
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesine göre Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir?  
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle Osmanlı toprakları işgale açık hale getirilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devlet’ini içine düştüğü zor durumdan kurtarmak amacıyla yapılan çalışmalardan birisi değildir?  
İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti’nin ulaşım ve haberleşme araçlarına el koyarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
Mondros ateşkes Anlaşması’nın – Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. – şeklindeki maddesi aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Mondros ateşkes Anlaşması’nın – İtlaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir.– şeklindeki maddesi aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. Maddesini gerekçe göstererek yurdumuzun çeşitli yerlerini işgal etmeye başladı. Bu işgalle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
İtilaf Devletleri’nin Paris Barış Konferansı’ndan önce aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar gereği Batı Anadolu’yu İtalyanlara vaat ettiği halde Paris Barış Konferansı’nda bu bölgeyi Yunanlılarla vermelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?      
İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra -Türklerin Batı Anadolu’daki azınlıkları katletmek üzere.- şeklindeki yalan bir haberi dünyaya yaymalarının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?    
Aşağıdakilerden hangisi, İzmir’in işgal edilmesinin sonuçlarından değildir?