8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Test

1 Kasım 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı

Test Çöz

.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
Aralarında asal iki sayıdan biri 17’dir. Bu sayıların EKOK’u 510 olduğuna göre diğer sayı hangisidir?
sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
Bir sınıf ta bulunan öğrenciler Beden eğitimi dersinde, 6’şarlı, 9’arlı ve 12’şerli gruplara ayrılınca her seferinde 5 öğrenci artıyor. Bu sınıfın mevcudu en az kaçtır?
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) 5,9 107<  1,28 • 1010 <  9 • 108  < 5,247 • 1015

B) 1,28 1010< 5,9 • 10<  9 • 108  <  5,247 • 1015

C) 5,9 107<  9 • 108< 5,247 • 1015  <  1,28 • 1010

D) 5,9 • 10<  9 • 108  <  1,28 • 1010 < 5,247 • 1015

Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare sayı değildir? 
sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır?
1 ile 30 arasında kaç tane tam kare sayı vardır?
n tane kare şeklinde fayanslarla kare şeklinde bir alan kaplanabiliyorsa n aşağıdakilerden hangisi olabilir?
sayısından büyük en küçük tam sayı kaçtır?
5 · 101 + 7 · 10–1 + 2 · 10–2 + 4 · 10–3 Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir eczacı, 30 adet sargı bezini satmak için paketleyecektir. Paketlerde eşit sayıda sargı bezi olacaktır. Bu durumda kaç çeşit paketleme yapılabilir?
Bir usta boyutları 54cm ve 72cmolan bir lavaboyu eşit ve en büyük ebatlar da kare şeklindeki fayanslarla döşemek istiyor.Kullanılacak fayansların  bir kenarı kaç cm olmalıdır?
Uzun kenarı 424 m ve kısa kenarı 308 m olan bir parkın köşelerine de gelmek koşulu ile eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Ağaçların arası kaç metre bırakılmalıdır?
Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin EKOK’u yanlış verilmiştir?
96 kg ve 84 kg’lık torbalardaki toz şekerler eşit miktarda ve hiç artmayacak şekilde en az sayıda torba kullanılarak paylaştırılmak isteniyor. Bu iş için en az tane kaç torba gereklidir?
Üç ayrı ülkeden 24, 30 ve 48 kişilik üç öğrenci grubu gezi için ülkemize geliyorlar.Bir odada sadece aynı ülke öğrencilerinin ve her odada eşit sayıda öğrenci olması isteniyor. Bu öğrenciler için en az kaç oda ayrılması gerekir?
Aşağıda verilen üstlü ifadelerden hangisi (-9)2 ifadesine eşittir?

A)  (-3)4

B) (-7)3

C) (-6)3

D) (-4)3

25, 34, 43 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 34> 43> 25

B) 25> 34> 43

C) 43> 34> 25

D) 34> 25> 43