8.Sınıf Matematik Çizgi ve Sütun Grafiğini Yorumlama Konu Testi

16 Ekim 2021 3 By testimiz.com

8.Sınıf Matematik Çizgi ve Sütun Grafiğini Yorumlama

 

8.Sınıf Matematik Çizgi ve Sütun Grafiğini Yorumlama

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik Çizgi ve Sütun Grafiğini Yorumlama

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Çarşamba günü iki şubede toplam kaç ayakkabı satılmıştır?  
A
35
B
50
C
70
D
65
Soru 2

Bir hafta boyunca A şubesinde toplam kaç ayakkabı satılmıştır?    
A
205
B
275
C
145
D
245
Soru 3

B şubesinde en az ayakkabı satıldığı gün A şubesinde kaç ayakkabı satılmıştır?    
A
20
B
30
C
45
D
25
Soru 4

Bu iki şubeye gelen müşteri sayısı en az hangi gün olmuştur?    
A
Pazar
B
Salı
C
Cuma
D
Pazartesi
Soru 5

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?    
A
B şubesinde 315 ayakkabı satılmıştır.
B
A şubesinde bir hafta boyunca 245 ayakkabı satılmıştır.
C
Çarşamba günü her iki şubede eşit sayıda satış yapılmıştır.
D
A şubesinde B şubesine göre daha fazla satış yapılmıştır.
Soru 6
Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?  
A
Yıllar geçtikçe öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artmıştır.
B
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en fazla 2010-2011 yılında olmuştur.
C
2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eşittir.
D
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en az olduğu yular 2014-2015 ve 2015-2016 yılları olmuştur.
Soru 7

Yukarıdaki grafikte bir otomobilin 5 saat boyunca aldığı yol gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?  
A
Otomobil 2 ile 3. saat arasında sabit hızla hareket etmiştir.
B
Otomobilin hızı ilk iki saat içinde en yüksek değerdedir.
C
Otomobil 4 ve 5. saatler içinde yirmi beşer kilometre yol almıştır.
D
Otomobil 1 ve 2. saatler içinde yetmiş beşer kilometre yol almıştır.
Soru 8

Yukarıdaki grafikte başlangıçta hareketsiz olan üç aracın 4 dakikalık süre içindeki hız değişimi yukarıdaki çizgi grafiğinde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?    
A
Araçların 1. dakika içinde hızları artmıştır. 1. dakikada en hızlı araç 2. araçtır ve hızı 100km/sa. dir.
B
2 ve 3. dakikalar arasında 1. aracın hızı sabit iken 2. aracın hızı artmış, 3. aracın hızı ise azalmıştır.
C
1 ve 2. dakikalar arasında 1 ve 3. aracın hızları eşitlenmiştir.
D
3 ve 4. dakikalar arasında üç aracın da hızı artmıştır.
Soru 9

Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı yukarıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?    
A
Grafikte verilen üç aylık zaman aralığında en fazla 2. müze, en az ise 3. müze ziyaret edilmiştir.
B
Mayıs ve haziran aylarında en az 2. müze, nisan ayında ise en az 1. müze ziyaret edilmiştir.
C
Nisan ve mayıs ayında en fazla 3. müze ziyaret edilmiştir. Haziran ayında ise en fazla 1. müze ziyaret edilmiştir.
D
Nisan ve haziran ayında müzeleri ziyaret edenlerin sayısı eşittir. Müzelere toplamda en fazla ziyaret mayıs ayında olmuştur.
Soru 10

Yukarıdaki grafikte iki ilin 6 aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A
Hava sıcaklığı genel olarak B ilinde A ilinden daha fazladır.
B
Her iki ilde de sıcaklık en fazla Nisan ve Mayıs aylarında artmıştır.
C
İki ilde de sıcaklık genellikle benzer şekilde artmıştır.
D
A ilinde en düşük sıcaklık Ocak ayında ölçülmüş ve sonra hep artmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

 

Çarşamba günü iki şubede toplam kaç ayakkabı satılmıştır?

Bir hafta boyunca A şubesinde toplam kaç ayakkabı satılmıştır?
B şubesinde en az ayakkabı satıldığı gün A şubesinde kaç ayakkabı satılmıştır?
Bu iki şubeye gelen müşteri sayısı en az hangi gün olmuştur?
Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?
 Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?
Yukarıdaki grafikte bir otomobilin 5 saat boyunca aldığı yol gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?
Yukarıdaki grafikte başlangıçta hareketsiz olan üç aracın 4 dakikalık süre içindeki hız değişimi yukarıdaki çizgi grafiğinde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?
Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı yukarıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Yukarıdaki grafikte iki ilin 6 aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?