8.Sınıf Karekök Alma İşlemi Test

7 Ekim 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf Karekök Alma İşlemi

Test Çöz

Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır.
B) Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.
C) Pozitif bir tam kare sayının karekökü negatif tam sayı olabilir.
D) Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamına gerçek sayılar denir.
Soru 2
sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?

A) 11 ile 12.
B) 9 ile 10
C) 9 ile 11
D) 10 ile 11
Soru 3
sayısı aşağıdaki tam sayılardan hangisine en yakındır?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
Soru 4
sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
A) –14 ile –15
B) –15 ile –16
C) –16 ile –17
D) –17 ile –18
Soru 5
sayısı aşağıdaki tam sayılardan hangisi ne en yakındır?

A) -8
B) –9
C) –10
D) –11
Soru 6
a2 = 20 eşitliğini sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) .
B) .
C) .
D) .
Soru 7
Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare sayı değildir?
A) 9
B) 25
C) 30
D) 36
Soru 8
sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
Soru 9
1 ile 30 arasında kaç tane tam kare sayı vardır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Soru 10
n tane kare şeklinde fayanslarla kare şeklinde bir alan kaplanabiliyorsa n aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 6
B) 12
C) 18
D) 36
Soru 11
sayısından büyük en küçük tam sayı kaçtır?
A) 17
B) 16
C) 15
D) 14
Soru 12
için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) a < b < c
B) c < a < b
C) b < a < c
D) a < c < b