8.Sınıf Matematik Sayıları, 10’un Tam Sayı Kuvvetlerini Kullanarak İfade Etme Konu Testi

13 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

TEST ÇÖZ

Soru 1
120 000 sayısını 10’un farklı kuvvetlerini kullanarak yazılışlarından hangisi doğru değildir?
A) 12 · 104 = 0,12 · 106
B) 120 000 = 12 · 104
C) 12 · 104 = 0,0012 · 107
D) 12 · 104 = 1,2 · 105
Soru 2
Aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır?
A) 2 000 000 = 0,2 · 107
B) 0,000036 = 0,036 · 10–4
C) 81 200 = 8,12 · 104
D) 5400 = 5,4 · 103
Soru 3
453 000 = 453 · 10… ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 4
B) 2
C) 5
D) 3
Soru 4
127 · 104 = …. · 102 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 12700
B) 1270
C) 127
D) 17200
Soru 5
57 000 = 5,7 · 10… ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Soru 6
0,16 · 102 = …. eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 1600
B) 160
C) 16
D) 1,6
Soru 7
43 600 = 0,436 · 10… ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
Soru 8
Aşağıda verilen 893 000 000 sayısını 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösterimi yanlıştır?
A) 0,893 · 1010
B) 89,3 · 107
C) 8,93 · 108
D) 893 · 106
Soru 9
4,3 · 104 = … · 102 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 4300
B) 430
C) 43
D) 43000
Soru 10
34 · 106 = …….· 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 34
B) 340
C) 34000
D) 3400
Soru 11
0,128 · 105 = …… · 106 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 0,0128
B) 0,128
C) 0,1280
D) 0,00128
Soru 12
0,8 · 103 = … · 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 0,08
B) 0,8
C) 0,80
D) 0,008

Soru 1
120 000 sayısını 10’un farklı kuvvetlerini kullanarak yazılışlarından hangisi doğru değildir?
A
12 · 104 = 0,12 · 106
B
120 000 = 12 · 104
C
12 · 104 = 0,0012 · 107
D
12 · 104 = 1,2 · 105
Soru 2
Aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır?
A
2 000 000 = 0,2 · 107
B
0,000036 = 0,036 · 104
C
81 200 = 8,12 · 104
D
5400 = 5,4 · 103
Soru 3
453 000 = 453 · 10 ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
4
B
2
C
5
D
3
Soru 4
127 · 104 = …. · 102 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
12700
B
1270
C
127
D
17200
Soru 5
57 000 = 5,7 · 10 ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 6
0,16 · 102 = . eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
1600
B
160
C
16
D
1,6
Soru 7
43 600 = 0,436 · 10 ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
3
B
4
C
2
D
5
Soru 8
Aşağıda verilen 893 000 000 sayısını 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösterimi yanlıştır?
A
0,893 · 1010
B
89,3 · 107
C
8,93 · 108
D
893 · 106
Soru 9
4,3 · 104 = … · 102 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
4300
B
430
C
43
D
43000
Soru 10
34 · 106 = …….· 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
34
B
340
C
34000
D
3400
Soru 11
0,128 · 105 = …… · 106 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
0,0128
B
0,128
C
0,1280
D
0,00128
Soru 12
0,8 · 103 =  · 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
0,08
B
0,8
C
0,80
D
0,008