8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışma Testi

31 Ekim 2020 0 By testimiz.com

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

 

Soru 1
Atatürk diyor ki: “Bir kitle, ulus olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek ulus durumuna koyarlar. “
Türk Bağımsızlık Savaşı’na önderlik eden Mustafa Kemal, bu savaşın sonunda kazanılan askerî ve siyasi başarılardan sonra toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknik kalkınma işlerinde de önderlik görevini sürdürmüştür. Kurtuluş ve kuruluşu izleyen yıllarda, Türk ulusunu hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmanın ancak Türk insanının birey olarak eğitim yoluyla değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini çok iyi anlamış ve bu nedenle de eğitime büyük ilgi duymuştur.
Bunun yanında niteliklerin yanında bilim ve teknik gereklidir. Bilim ve teknikle ilgili çalışmaların başladığı ve geliştirildiği yerse okuldur. Okul genç beyinlere insanlara saygıyı, ulus ve yurt sevgisini, bağımsızlık onurunu öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düşünce, onu kurtarmak için tutulması uygun olan en doğru yolu belletir. Görüyorsunuz ki en önemli ve en verimli ödevimiz, millî eğitim işleridir. Millî eğitim alanında ne karşılığında olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gerekir.
Prof. Dr. LÜTFİ ÖZBİLGİN
1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız.
Metnin konusu nedir?

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?

Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşırma söz konusudur?

Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi olumsuz bir fiil değildir?

Soru 5
Aşağıdaki Atatürk’ün özdeyişlerinin hangisinde isim fiil vardır ?

Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

Soru 7
Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesi değildir?

Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğeni vardır?

Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem (ek fiil) kullanılmıştır?

Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinde zaman kayması vardır?

Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almamıştır?

Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir?

Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kayması vardır?

Soru 17
“Beyaz mermer konağa doğru yürümeye başladı. Gözleri yaşlı yaşlıydı. İzmir’e Kemal Paşa’ya kavuşmuştu. Bunca yıl beraber dövüştüğü başkumandanını görecekti. Kalabalığa yaklaştıkça tıkanacak gibi oluyordu.“ Yukarıdaki paragrafta kaç tane ek fiil kullanılmıştır?

Soru 18
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ek fiil vardır?

Soru 19
Aşağıdaki fiillerin hangisi birleşik zamanlıdır?

D Kırdırıldı
Soru 20
“Sanatçımız sosyal konularla pek meşgul olmamıştır.“ Bu cümlenin yükleminin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?