8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

21 Mart 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

 

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Dinleme”, ana dil eğitiminde, temel dil becerilerinin en zayıf halkası olarak kalıyor hep. Çünkü “iyi dinlemek” denen şey ne ise çocuğun susup karşısındakini işitmeye başladığı anda, onu gerçekleştirebileceği basit bir eylem olarak görülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu aşmak için kullanılabilecek etkili dinleme yöntemlerinden biridir?
A
Dinlenenlerle ilgili önemli noktalar not almak
B
Çelişkili görülen ifadeleri konuşma sonunda konuşmacıya uygun bir üslupla sormak
C
Dinleme sürecinde konuşmacı ve konuya ön yargısız yaklaşmak
D
Dinlenenler arasında sebep-sonuç ilişkileri kurmak
Soru 2

Akşam yemeğinden gece yatana kadar televizyon izleyen insanın kitap okuması çok zor! Oysa yaşam denilen anlaşılmaz kargaşa ile bizim aramızdaki gizi çözen tılsım değil midir kitap? Yaşamı büyülü aynalardan yansıtıp zaten çarpık olanı bir kez daha çarpıtarak düzelmesini sağlayan sihirli formül değil midir? İnsan ilişkilerini derinleştiren, duygulan eğiten kitap niçin yaşamımızdan çıkıp gidiyor?

Altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Zaman
B
İnsan ilişkileri
C
Eğitim
D
Kitap
Soru 3
-Vurmak- sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde - Kriz, kitap dünyasını da vurdu.- anlamıyla kullanılmıştır?
A
Tahtaya vurulan cila, evin havasını değiştirmişti.
B
Avrupa’da yaşanan olaylar ekonomik hayatı vurdu.
C
Mahallenin çocukları kapıya vurup kaçıyordu.
D
Odaya kalın perdelerin arasından güneş ışıkları vuruyordu.
Soru 4

Sinemaya gelemiyorum yine de---

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
A
filmi çok merak ediyorum.
B
hastayım ve dinlenmem gerek.
C
yarın sınavım var.
D
babam izi vermiyor.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde olumsuz eleştiri yapılmıştır?
A
Toplantıyı tarafsız yönetti.
B
Dili açık ve anlaşılırdır
C
Öyküleri, okurun ufkunu açıyor.
D
Kitabı eskisi kadar iyi değil.
Soru 6

Ey ana toprağı, ey Anadolu,

Açıldı önünde terakki yolu.

Hamdolsun her yanın bereket dolu,

Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Bu dizelerde ele alınan tema aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anne sevgisi
B
Bilim sevgisi
C
Vatan sevgisi
D
Tabiat sevgisi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A
Yaşam sadece hayal etmek değildir.
B
Düşünmedin beni hiç ne yaparım diye.
C
Yeniden her şeye başlamak güzeldir.
D
Çocuklardı bu hayatı güzel yapan.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesnesine göre diğerlerinden farklıdır?
A
Rüzgâr konulu bir şiir yazdım.
B
Hamuru bir saat dinlendirdi.
C
Yaz tatilinde Marmaris’e gittik.
D
Annesi gelince sofrayı kurardı.
Soru 9

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Kuşlar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları;

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

(…)

Orhan Veli KANIK

Aşağıdakilerden hangisi şiirde şairin duyduğu seslerden birisi değildir?
A
çekiç sesleri
B
çıngırak sesleri
C
kuşların çığlıkları
D
rüzgar sesleri
Soru 10

(I) Ebru sanatı, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahiptir. (II) Ebru sanatında kullanılan bütün malzeme ve araçlar ebrucu tarafından hazırlanır. (III) Boyaların tamamı tabiattan doğal yöntemlerle elde edilir. (IV) Suyun yoğunlaşmasını sağlayan kitre, bitkisel esaslı bir ana malzemedir ve boyaların kitre üzerinde açılmasını sağlayan doğal asit de hayvanın safra kesesindeki öddür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
II numaralı cümle birden çok yüklemi olan cümledir.
B
IV numaralı cümle bağlacı olan cümledir.
C
III numaralı cümle tek yüklemli cümledir.
D
I numaralı cümle fiilimsi bulunan cümledir.
Soru 11

I. Çalışmayı seviyorum ---- bazı konuları anlamakta zorlanıyorum.

II. Parası olmasına ---- kitap almaz.

III. Araba almak istiyorum--- hangi model alacağıma bilemedim.

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden herhangi biri getirilemez?
A
rağmen
B
ama
C
son olarak
D
yalnız
Soru 12

Tarihin dilinden düşmez bu destan:

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı bir yakut olan bu vatan,

Can verme sırrına erenlerindir

Altı çizili dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A
Tezat
B
Benzetme
C
Kişileştirme
D
Konuşturma
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sunumdan önce yapılması gereken hususlardan biri değildir?
A
Prova yapmak
B
Beden dilini iyi kullanmak
C
Konuşma metni hazırlamak
D
Konu hakkında araştırma yapmak
Soru 14

Ünlü Alman ozanı Goethe'nin özdeyiş niteliği kazanmış bir sözü vardır. Der ki “Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür. Ben bu işe yaşamımın seksen yılını verdim yine de tam olarak öğrendiğimi söyleyemem.”

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Okuma sanatı öğrenmek kolay değildir.
B
Okuma alışkanlığı zamanla değişebilir.
C
Okuyan insan kendini geliştirir.
D
En etkileyici sanat, okumaktır.
Soru 15

Meğer o vakitler, Boğdan memleketi Türk hükmü altında imiş. “Bu dediğiniz Türk dili nasıldır?” diye sordum. "Hem söylenişi güzel hem öğrenmesi kolay bir dildir!” cevabını aldım. Güzelliğinin ve kolaylığının neden ibaret olduğu sualine cevaben: "Telaffuzu bizim Macar dili, ahengi bizim dilimizdeki ahenk gibi olup sözlerinin çoğu da dilimizde var.” dedi. Sordum: "Mesela, ne gibi?” “İşte onların kapısı, bizde kapı; onların elması, arpası, teknesi, baltası; bizde de elma, arpa, tekne, baltadır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Macarcanın Türkçeden üstünlükleri
B
Türkçenin tarihî gelişimi
C
Türkçe ile Macarcanın benzerlikleri
D
Macarcanın konuşulduğu ülkeler
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
-Fındık toplamak gerçekten çok zormuş.- cümlesinde birden fazla fiilimsi vardır.
B
-İzlediğimiz film çok etkileyiciydi.- cümlesinde isim-fiil vardır.
C
-Sokaktan gelen gürültülerle uyandık geçen sabah.- cümlesinde “geçen” sözcüğü isim-fiildir.
D
-İstediği oyuncak alınınca dünyalar onun oldu.- cümlesinde “alınınca” sözcüğü zarf-fiildir.
Soru 17
Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır?
A
Deniz dalgalı olduğu için rahatça yüzemedik.
B
Sabah okula geç kalmayayım diye erkenden yattım.
C
Yüksek sesle konuşursan komşularımız rahatsız olur
D
Dişlerini fırçalamak için aynanın karşısına geçti.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi iyi konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A
Konuşmayı gereksiz yere uzatmak
B
Beden dilini doğru kullanmak
C
Sözcükleri doğru telaffuz etmek
D
Yapmacık davranışlarda kaçınmak
Soru 19
Aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

Beyni en hızlı körelten şeyin aşırı televizyon izlemek olduğunu biliyor muydunuz? Alman Beyin Antrenman Kurumu Başkanı Prof. Bern Fischer (Bern Fişer) diyor ki: “İki saat televizyon seyretmek suretiyle beynin uyarımdan yoksun bırakılmasının beyinde oluşturduğu tembelliği gidermek için bir hafta zihin egzersizi yapmak gerekir. ”

A
Tanık Gösterme
B
Karşılaştırma
C
Örnekleme
D
Benzetme
Soru 20

Gelin masallara soralım Yunus’u. Masallara göre Yunus Emre bir orta Anadolu köylüsüymüş. Kimi masallar masal havasını aşarak onu Sakarya kıyılarında, Sivrihisar’ın Sarıköy'üne yerleştirir. Taştan topraktan ekmeğini çıkaran, yağmur yağmayınca aç kalan bir Anadolu köylüsüdür Yunus Emre.

Bu parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A
4
B
1
C
3
D
2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

       8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Konu Testi Hakkında:

      Not: Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.

      Bu metin özellikle Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Yani teknik bir metindir. Bunun yanında Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak soru seçeneklerini görmek için testi başlatmalısınız.

      Teste Yer Alan Sorular:

Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır?
Ya da Aşağıdaki cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?Beyni en hızlı körelten şeyin aşırı televizyon izlemek olduğunu biliyor muydunuz? Alman Beyin Antrenman Kurumu Başkanı Prof. Bern Fischer (Bern Fişer) diyor ki: “İki saat televizyon seyretmek suretiyle beynin uyarımdan yoksun bırakılmasının beyinde oluşturduğu tembelliği gidermek için bir hafta zihin egzersizi yapmak gerekir. ”
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalıÖnce hafiften bir rüzgâr esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Kuşlar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları;

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

(…)

Orhan Veli KANIK

Aşağıdakilerden hangisi şiirde şairin duyduğu seslerden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
(I) Ebru sanatı, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahiptir. (II) Ebru sanatında kullanılan bütün malzeme ve araçlar ebrucu tarafından hazırlanır. (III) Boyaların tamamı tabiattan doğal yöntemlerle elde edilir. (IV) Suyun yoğunlaşmasını sağlayan kitre, bitkisel esaslı bir ana malzemedir ve boyaların kitre üzerinde açılmasını sağlayan doğal asit de hayvanın safra kesesindeki öddür.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
-Vurmak- sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde – Kriz, kitap dünyasını da vurdu.- anlamıyla kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesnesine göre diğerlerinden farklıdır?
Tarihin dilinden düşmez bu destan:Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı bir yakut olan bu vatan,

Can verme sırrına erenlerindir

Altı çizili dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

Ey ana toprağı, ey Anadolu,Açıldı önünde terakki yolu.

Hamdolsun her yanın bereket dolu,

Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Bu dizelerde ele alınan tema aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi iyi konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Veya Aşağıdaki cümlelerden hangisinde olumsuz eleştiri yapılmıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sunumdan önce yapılması gereken hususlardan biri değildir?
“Dinleme”, ana dil eğitiminde, temel dil becerilerinin en zayıf halkası olarak kalıyor hep. Çünkü “iyi dinlemek” denen şey ne ise çocuğun susup karşısındakini işitmeye başladığı anda, onu gerçekleştirebileceği basit bir eylem olarak görülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu aşmak için kullanılabilecek etkili dinleme yöntemlerinden biridir?
Meğer o vakitler, Boğdan memleketi Türk hükmü altında imiş. “Bu dediğiniz Türk dili nasıldır?” diye sordum. “Hem söylenişi güzel hem öğrenmesi kolay bir dildir!” cevabını aldım. Güzelliğinin ve kolaylığının neden ibaret olduğu sualine cevaben: “Telaffuzu bizim Macar dili, ahengi bizim dilimizdeki ahenk gibi olup sözlerinin çoğu da dilimizde var.” dedi. Sordum: “Mesela, ne gibi?” “İşte onların kapısı, bizde kapı; onların elması, arpası, teknesi, baltası; bizde de elma, arpa, tekne, baltadır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Akşam yemeğinden gece yatana kadar televizyon izleyen insanın kitap okuması çok zor! Oysa yaşam denilen anlaşılmaz kargaşa ile bizim aramızdaki gizi çözen tılsım değil midir kitap? Yaşamı büyülü aynalardan yansıtıp zaten çarpık olanı bir kez daha çarpıtarak düzelmesini sağlayan sihirli formül değil midir? İnsan ilişkilerini derinleştiren, duygulan eğiten kitap niçin yaşamımızdan çıkıp gidiyor?Altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Çalışmayı seviyorum —- bazı konuları anlamakta zorlanıyorum.Parası olmasına —- kitap almaz.

Araba almak istiyorum— hangi model alacağıma bilemedim.

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden herhangi biri getirilemez?

Gelin masallara soralım Yunus’u. Masallara göre Yunus Emre bir orta Anadolu köylüsüymüş. Kimi masallar masal havasını aşarak onu Sakarya kıyılarında, Sivrihisar’ın Sarıköy’üne yerleştirir. Taştan topraktan ekmeğini çıkaran, yağmur yağmayınca aç kalan bir Anadolu köylüsüdür Yunus Emre.Bu parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
Ünlü Alman ozanı Goethe’nin özdeyiş niteliği kazanmış bir sözü vardır. Der ki “Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür. Ben bu işe yaşamımın seksen yılını verdim yine de tam olarak öğrendiğimi söyleyemem.”Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sinemaya gelemiyorum yine de—Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

      Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi:

      Öncelikle Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Aynı zamanda güncel bir çalışmadır. Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışması oluşturulurken özellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle  ders kitaplarında yer alan içerikler kullanılmıştır. Genellikle Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bunun yanında Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme çalışmasında kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı hedeflenmiştir. Diğer yandan Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Bu nedenle verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Konu veya ünite testleri 10, 12, 15 ya da 20 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Genellikle sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Örneğin 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Yani Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test Hakkında:

            Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi öncelikle öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Başka bir değişle tekrar tekrar çözme imkanı vardır. Çünkü Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Böylelikle ezber önlenmekte ve kalıcı öğrenme sağlanmaktadır. Kısacası Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Diğer yandan bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Lakin akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi mobil uyumludur. Diğer yandan ana sayfadan mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Test Değerlendirme:

      Etkileşimli Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testini çözerken özellikle alttaki okları kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Ancak dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      İnteraktif Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…