4.Sınıf 3.Tema Testleri

4.Sınıf 3.Tema Testleri

Zıt Anlamlılık Testi

Anlamdaş Sözcükler Testi

Okuma Anlama Testi

Metnin Bölümleri Testi

Deyimler Testi

Türemiş Sözcükler Testi

Noktalama İşaretleri Testi

Öznel Nesnel Yargı Testi

De Ki Eklerinin Yazılısı Testi

 Mi Eki Yazımı Testi

Betimleyen Tanımlayan İfadeler Testi

Sıfatlar Testi

1. Dönem 2.Deneme Testi

1. Dönem 2.Yazılı Testi

1. Dönem 2.Yazılı Testi

3 .Tema Değerlendirme Testi

3 .Tema Değerlendirme Testi

3 .Tema Testi