4.Sınıf Metnin Bölümleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A
Ancak giyim yönünden bir dilenciden farkı yoktu.
B
Bir işe başvurmak istiyordu.
C
Aysun abla çok iyi kalpliydi.
D
Herkes mutlu olmak ister.
Soru 2
"Yazın, bahçeden gelen çocuk sesleri hanımeli kokusuna karışırken evimin serin¬liğinde yalnızlığımı unutmaya çalışırım."

Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur?

A
İşitme
B
Dokunma
C
Koklama
D
Görme
Soru 3
"Mutluluğu, yaşadığımız anlarda yakala¬malıyız. Çünkü mutluluk, sürekliliği olan bir duygu değildir. Tıpkı öfke, üzüntü ve diğer duygular gibi. Bir ömür boyu mutlu yaşamak ancak masallarda olur. O zaman 'anların tadını çıkarmayı öğrenmeliyiz."

Paragraftan, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Anların değerini bilmeyen mutlu olamaz.
B
Hiçbir duygu sürekli değildir.
C
Sürekli mutluluk, ancak masallarda yaşanır.
D
Kimi insanlar bir ömür boyu mutlu yaşar¬lar.
Soru 4
"Ne güzel, hayatı analarla yaşamak

Yürekleri temiz, alınları ak

Duyguları bile haramdan uzak

Sıcak analar bilirim."

Yukarıdaki parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile sevgisi
B
Yaşama bağlılık
C
Anne sevgisi
D
Anneye bağlılık
Soru 5
"İki kişi arasında bir sorun varsa, yalnızca birinin haksız olması olası değildir. Çünkü tüm ilişkiler, iki taraflıdır. Sorunun nedeni biriyse, diğeri de sorunun büyümesine ya da çözümlenmemesine neden olmuştur. Bu yüzden ilişkilerimizde sorun yaşadığımızda, sürekli olarak karşı tarafı suçlamamalıyız."

Paragrafta aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?

A
İlişkilerde sorun çıkaranı doğru belirlemek gerekir.
B
İlişkilerin sürmesi, tarafların anlayışına bağlıdır.
C
Hiçbir ilişkide, sorun yaşanmasının nedeni tek taraf değildir.
D
Bir ilişkide en yanlış davranış sürekli karşı tarafı suçlamaktır.
Soru 6
"Gözlerinden parıltısı bir bakır tasın

Kulaklarım komşuların ayak sesinde

Varsın bir yudum su veren olmasın

Baş ucumda biri bana "Su yok." desin de."

Yukarıdaki şiirde, şairin duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Umutsuzluk
B
Aşk
C
Yalnızlık
D
Öfke
Soru 7
"Saçlarını taradı, en güzel giysisini giyindi. Parfüm kokusu tüm odaya yayıldı. Pencereden akşam güneşiyle birlikte hafif bir rüzgâr giriyordu. Heyecanla kapıya koştu, zille birlikte açtı kapıyı."

Paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisi yoktur?

A
Tatma
B
Koklama
C
İşitme
D
Dokunma
Soru 8
"Apartmanın en gösterişli giyinen adamıydı. Son model arabası vardı. Traşsız, parfümsüz dolaştığını gören olmazdı. Karşılaştığı herkese selam verir, hâlini hatırını sorardı, bir kez bile sesini yükselttiğini duymamıştık. Ancak hayatı boyunca hiç çalışmadığını, bir mirasyedi olduğunu öğrendiğimde tüm saygımı yitirdim."

Paragrafta sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Görünüşüne önem verir.
B
Yardımseverdir.
C
Nazik biridir.
D
Gösterişi sever.
Soru 9
Annesini sevmeyen var mıdır bu dünyada? Bizleri büyüten, yetiştiren o kutsal insana ne desek azdır. Bizimle üzülen, bizimle sevinen; yüreklerinde sevgiden başka duyguya yer vermeyen canım annelerimiz...

Yukarıdaki paragrafta işlenen konu nedir?

A
Anne özlemi
B
Anne sevgisi
C
Aile sevgisi
D
Annelerin görevi
Soru 10
Bu yapıtta güzel; ancak son derece kindar ve kıskanç bir kadının serüveni işlenmiştir. Yazarın tezi, insan huylarının geçici olmadığıdır. Bu olumsuz tip, sırf bu olumsuz özellikleri nedeniyle bir aile faciasına yol açmıştır. Çünkü, onu yönlendiren aklı değil, içgüdüleri ve huyudur. Oysa insana yakışan içgüdüsel davranış değil, akıl ve mantığa dayanan davranıştır.

Parçada vurgulanan nedir?

A
Huyların kalıcılığı
B
Kıskançlık ve kinciliğin kötülüğü
C
İnsanın daima akılcı davranması gerektiği
D
İyi huylar edinmemizin önemi
Soru 11
Herkese bakıyor, herkesi görüyor, herkesin yüreğini okuyor, artık boş lafa kanmıyor, dö¬külen dillere inanmıyor, söylenen sözlere aldanmıyorum." diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Şüpheci
B
Kararlı
C
Dikkatli
D
Şakacı
Soru 12
Bir yarasanın gözleri bağlandığında, hayvan rahatça uçmuş ve hiçbir engele çarpmamış. Kulakları tıkandığında ise biraz önce çevresinde dolaştığı bütün engellere çarpmış.

Aşağıdakilerden hangisini paragraftan çıkaramayız?

A
Organların gücü gereksinime göre değişir.
B
Organların gelişimini, yaşadığı ortam belirler.
C
Canlılar yaşadığı ortama uyum sağlar.
D
Ortamından uzaklaşan canlının davranışları değişir.
Soru 13
Çiçek vardır koklanmak içindir; çiçek vardır dalında güzeldir. Kimi çiçekler hem koklanır, hem de güzeldir. Neden söz ettiğimi anla¬madınız sanırım: Çocuklar... Başka bir deyişle çiçeklerle sevginin, barışın ta kendisidir. Dün¬yamız onlarla güzelleşir, onlarla değer bulur.

Parçadan, aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A
Çocuklar ve çiçekler dünyamızın en değerli varlıklarıdır.
B
Çocuklar, güzellik bakımından çiçeklere benzer.
C
Barış ve sevgi, çocuk ve çiçeklerle anlam kazanır.
D
Çocuğun ve çiçeğin olmadığı yerde barış ve sevgi yoktur.
Soru 14
Bir araştırmada hastanelerde görev yapan ebeler, hemşireler, pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, genel cerrahi uzmanı hekimler araştırılmıştır. Unvan dağılımları, fiili çalışma ve eğitim durumları incelenmiştir .

(1. ve 2. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.)

Yapılan araştırmada aşağıdaki görevlilerden hangisi yer almamaktadır?

 

A
Pratisyen hekimler.
B
Genel cerrahi uzmanı hekimler.
C
Hemşireler
D
Sağlık memurları
Soru 15
Araştırmada aşağıdaki konulardan hangisi incelenmemiştir?

A
Fiili çalışma
B
Ücret dağılımları
C
Unvan dağılımları
D
Eğitim durumları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön