2.Sınıf Doğal Sayıları Okuma Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
78 sayısının okunuşu hangisidir?

A
Yetmiş sekiz
B
Seksen yedi
C
Yedi sekiz
Soru 2
Okunuşu “Kırk sekiz” olan sayı hangisidir?

A
68
B
48
C
84
Soru 3
Okunuşu “Yetmiş beş” olan sayı hangisidir?

A
57
B
75
C
76
Soru 4
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Doksan üç= 93
B
Yetmiş beş= 57
C
Atmış üç = 63
Soru 5
96 sayısının okunuşu hangisidir?

A
Doksan altı
B
Atmış dokuz
C
Dokuz altı
Soru 6
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
On üç = 31
B
Yirmi yedi= 27
C
Kırk dokuz = 49
Soru 7
Okunuşu “Yirmi yedi” olan sayı hangisidir?

A
27
B
72
C
57
Soru 8
57 sayısının okunuşu hangisidir?

A
Yetmiş beş
B
Yedi elli
C
Elli yedi
Soru 9
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
89 = Doksan sekiz
B
67 = Atmış yedi
C
54 = Elli dört
Soru 10
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
37 = Otuz yedi
B
73 = Otuz yedi
C
45 = Kırk beş
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön