2.Sınıf Hecelere Ayırma Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde “Çanakkale” sözcüğünün hecelere ayrılışı doğru verilmiştir?

A
Ça-nak-kal-e
B
Ça-nak-ka-le
C
Çan-ak-ka-le
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde “ayakkabı” sözcüğünün hecelere ayrılışı doğru verilmiştir?

A
a-yak-ka-bı
B
a-yak-kab-ı
C
ay-ak-ka-bı
Soru 3
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A
ten-is-çi
B
fut-bol-cu
C
bas-ket-bol-cu
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi “pencere” sözcüğünü oluşturan hecelerden birisi değildir?

A
re
B
cer
C
pen
Soru 5
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A
Haz-ir-an
B
Cu-mar-te-si
C
Pa-zar-te-si
Soru 6
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A
kal-em-lik
B
ki-tap-lık
C
or-man-lık
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde “televizyon” sözcüğünün hecelere ayrılışı doğru verilmiştir?

A
te-le-viz-yon
B
te-lev-iz-yon
C
tel-ev-iz-yon
Soru 8
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A
buz-do-la-bı
B
tek-er-lek
C
A-na-do-lu
Soru 9
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A
o-to-mo-bil
B
mi-na-re
C
kel-eb-ek
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde “bilgisayar” sözcüğünün hecelere ayrılışı doğru verilmiştir?

A
bil-gi-sa-yar
B
bil-gi-say-ar
C
bil-gis-ay-ar
Soru 11
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A
ga-ze-te-ci
B
sim-it-çi
C
şe-ker-ci
Soru 12
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A
don-dur-ma
B
man-da-li-na
C
çik-o-la-ta
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön