2.Sınıf Soru Ekinin Yazılışı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki “mi” yanlış yazılmıştır?

A
Tahtayı nöbetçi mi sildi?
B
Baran’mı bizimle gelecek?
C
Beren kitabını okulda mı unutmuş?
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde mı, mi, -mu, -mü gibi ekler ayrı yazılmaz?

A
Okulumu
B
Gördünmü
C
Okudunmu
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde soru eki doğru ayrılmıştır?

A
biliyorm usun
B
anlıyor musun
C
duyu yormusun
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır?

A
elimi
B
kedimi
C
geldimi
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde mı, mi, -mu, -mü gibi ekler ayrı yazılmaz?

A
Saçımı
B
Olmadımı
C
Uçarmı
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde soru eki doğru ayrılmıştır?

A
Gelecek mi yim?
B
Gelecekmi yim?
C
Gelecek miyim?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır?

A
köyümü
B
evimi
C
gördünmü
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır?

A
sildimi
B
silgimi
C
bilgimi
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde soru eki doğru ayrılmıştır?

A
oynuyor musunuz
B
almayacak mı sın
C
açıy ormusun
Soru 10
“Bana kalemini verir………” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki soru eklerinden hangisi yazılabilir?

A
misin
B
mi
C
mısın
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde mı, mi, -mu, -mü gibi ekler ayrı yazılmaz?

A
yolumu
B
oldumu
C
sordumu
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır?

A
hikayemi
B
dinledimi
C
dedemi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön