3.Sınıf Çevremizi Temiz Tutalım Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


1- Atık maddeleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

2- Geri dönüşümlü maddeler kullanmaya özen göstermeliyiz.

3- Sivil toplum kuruluşlarının çevre temizliği faaliyetlerine katılabiliriz.

Çevremizi korumak için yukarıdakilerden hangilerini yaparız?    
A
2-3
B
1-2
C
1-2-3
Soru 2
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Çöp kutularını temiz ve açık tutmalıyız.
B
Çevreye çöp atan insanları nazikçe uyarmalıyız.
C
Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temel koşullarından birisidir?    
A
Geri dönüşüm yapmak.
B
Temiz bir çevrede yaşamak.
C
Çöpleri toplamak.
Soru 4
Bazı atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni ürünlere dönüştürülmesi ne denir?    
A
Geri dönüşüm
B
Doğal süreç
C
Çöp üretimi
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Meyve ve sebze kabukları evsel atıklardan bazılarıdır.
B
Geri dönüşümle tekrar kullanılabilen atıklar evsel atıklardır.
C
Cam, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları ise geri dönüştürülebilir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızın ve okulumuzun her zaman temiz kalması için yapılması gerekenlerden değildir?    
A
Evsel atıkları çöpe atmamak.
B
Çöpleri çöp kutusuna atmak.
C
Çöp kutularını kapalı tutmak.
Soru 7
Çevremizle ilgili en önemli temizlik sorunu hangisidir?    
A
Giyinme
B
Çöp
C
Ağaçlandırma
Soru 8
Sağlıklı bir yaşam sürdürmenin çevre ile ilgili temel koşullarından birisi hangisidir?    
A
Temizlik
B
Eğitim
C
Tedavi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi çevremizi temiz tutmakla ilgili yapmamız gerekenlerden birisi değildir?      
A
Geri dönüşümlü maddeler kullanmamak.
B
Geri dönüşümlü çöpleri ayırmak.
C
Geri dönüşüm yapılmasını sağlamak.
Soru 10
Çevre temizliğinin sağlanması ve sürdürülmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Vatandaşlık görevimizdir.
B
İnsan haklarından birisidir.
C
Devletin kendi sorumluluğudur.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydalarından birisi değildir?
A
Ekonomik fayda sağlar.
B
Çöp miktarını artırır.
C
Çevre kirliliğini önler.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?    
A
Çöpleri ayrıştırmak.
B
Çöpleri boş alanlarda biriktirmek.
C
Çöpleri çöp kutusuna atmak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön