Dünya’nın Şekli ile İlgili Geçmişte Öne Sürülen Görüşler Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya’nın küre şeklinde yuvarlak olduğunu ilk olarak kanıtlayan denizci aşağıdakilerden hangisidir?
A
Galileo Galile
B
Magellan
C
Tales
Soru 2
Eski dönemlerde insanlar Dünya’nın şeklini merak etmiş, bununla ilgili değişik görüşler öne sürmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerden birisi değildir?  
A
Dünya küp şeklindedir.
B
Dünya top gibi yuvarlaktır.
C
Dünya tepsi gibi düzdür.
Soru 3
Eski insanlara göre Dünya hangi hayvanın boynuzları arasında bulunmaktaydı?
A
Manda
B
Öküz
C
Koç
Soru 4
Aşağıdaki uygarlıkların hangisi göre Dünya düz ve dikdörtgen biçimindedir. Gökyüzü Dünya’nın dört köşesindeki dört sütun üzerinde durmaktadır. Dünya’nın sınırlarının ötesinde geniş, başı sonu olmayan, sürekli akan bir akarsu vardır?
A
Mayalar
B
Eski Mısırlılar
C
Babiller
Soru 5
Biruni, Galileo Galilei (Galileo Galile), Kepler gibi bilim adamları Dünya’nın şeklini hangisine benzetmişlerdir?
A
Küp
B
Küre
C
Kare
Soru 6
Eski insanlar Dünya’nın şeklini daha çok aşağıdaki cisimlerden hangisine benzetmişlerdir?
A
kare
B
Küre
C
Küp
Soru 7
Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin görüşüne göre Dünya, dört filin sırtında taşınan yarım küre şeklindedir. Bu filler de sonsuz bir okyanusta yüzen dev bir deniz kaplumbağasının üzerinde durmaktadır?
A
Eski Mısırlılar
B
Eski Türkler
C
Eski Hintliler
Soru 8
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi dünyanın şeklini suda yüzen yarım küreye benzetmiştir?
A
Pythagoras (Pisagor)
B
Thales (Tales)
C
Aristoteles (Aristo)
Soru 9
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Dünya’nın şekli ile ilgili bir düşünce belirtmemiştir?
A
Thomas Alva Edison
B
Aristoteles (Aristo)
C
Pythagoras (Pisagor)
Soru 10
Dünya’nın çevresini dolanmak isterken Amerikan kıtasını bulan denizci hangisidir?
A
Kristof Kolomb
B
Galileo Galile
C
Ferdinand Macellan
Soru 11
Eski insanların bir görüşüne göre Dünya kaplumbağanın üzerinde hangi hayvanlar tarafından taşınıyordu?
A
fil
B
gergedan
C
öküz
Soru 12
Eski insanların Dünya’nın şekli ile ilgili yanlış yargıda bulunmalarının temel nedeni nedir?
A
Yeterli teknolojik imkanlara sahip olmamaları.
B
Düşünmeden karar almaları.
C
Konuya ilgi duymamaları,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön