Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya'yı oluşturan aşağıdaki tabakalardan hangisi diğerlerine göre daha incedir?

A
Hava tabakası
B
Yer kabuğu
C
Su tabakası
Soru 2
Dünya'mızın katmanları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hava katmanı ile su katmanı iç içedir.
B
Dünya’da suların kapladığı alan, karaların kapladığı alanlardan fazladır.
C
Kara katmanının etrafı su katmanıyla çevrilidir.
Soru 3
Dünya yüzeyinin etrafını saran gaz tabakasına ne ad verilir?

A
Su küre
B
Hava küre
C
Ağır küre
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın görünen tabakalarından birisi değildir?

A
Taş küre
B
Ateş küre
C
Hava küre
Soru 5
Hava tabakasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İçerisinde canlılar için önemli gazlar bulunur.
B
Dünyanın kendi çevresinde dönmesini sağlar.
C
Dünyamızın en dış katmanıdır.
Soru 6
Dünya'nın en sıcak katmanı hangisidir?

A
Ağır küre
B
Taş küre
C
Ateş küre
Soru 7
Dünyamızın hangi katmanı katmanı taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşmuştur?

A
Yer kabuğu
B
Hava küre
C
Su küre
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünya’mızın yüzeyinde karalar ve sular yer alır.
B
Hava katmanının etkilerini günlük yaşamda hissederiz.
C
Suda yaşayan canlıların havaya ihtiyacı yoktur.
Soru 9
Bulutsuz bir günde, gündüz vakti gökyüzüne bakınca gördüğümüz mavi katmana ne ad verilir?

A
Kaya tabakası
B
Su tabakası
C
Hava tabakası
Soru 10
  1. Denizler
  2. Yeraltı suları
  3. Göller ve akarsular
Yukarıdakilerden hangileri su tabakasını oluşturur?

A
2 ve 3
B
1, 2 ve 3
C
1 ve 2
Soru 11
Dünya'mızın katmanlarından hangileri iç içedir?

A
Kara katmanı-Su katmanı
B
Su katmanı-Hava katmanı
C
Hava katmanı-Kara katmanı
Soru 12
Su tabakası yer yüzünün ne kadarını oluşturur?

A
2/4
B
1/4
C
3/4
Soru 13
Dünya’mızın gözlemlenebilir katmanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Hava küre – Ateş küre – Taş küre
B
Taş küre – Hava küre – Uzay küre
C
Su küre – Taş küre – Hava küre
Soru 14
Hava küre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hava katmanında bulunan gazlar, tüm canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için gereklidir.
B
Hava küre; kara tabakası ve su tabakası ile iç içedir.
C
Yağmur, kar, dolu gibi yağış şekilleri ve rüzgâr oluşumu hava kürenin etkilerine örnek olarak verilebilir.
Soru 15
Uzaydan çekilen fotoğraflarda Dünya’mız masmavi bir küre gibi görülür. Bunun sebebi hangisidir?

A
Dünya'mızın sularla kaplı olması.
B
Dünya'mızı karalarla kaplı olması.
C
Dünya'mızın atmosferinin olması.
Soru 16
"Taşlar, kayalar ve onun üzerini örten topraktan oluşmuştur." Yukarıda hangi tabaka hakkında bilgi verilmiştir?

A
Hava küre
B
Taş küre
C
Su küre
Soru 17
Kara tabakası yer yüzeyinin ne kadarını kaplar?

A
3/4
B
2/4
C
1/4
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Karada yaşayan canlıların suya ihtiyacı yoktur.
B
Hava katmanı, Dünya’yı çepeçevre sarar.
C
Dünya yüzeyinin büyük bir kısmı karalarla kaplıdır.
Soru 19
Dünya'mızın en dışında hangi katman bulunur?

A
Hava tabakası
B
Kara tabakası
C
Su tabakası
Soru 20
Aşağıdaki katmanların hangisinde canlı yaşamaz?

A
Taş küre
B
Su küre
C
Ağır küre
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön